Bài viết dưới đây trình bày những tư tưởng, văn bản về Anđehit cùng Xeton tương tự như những đặc điểm chất hóa học, đồ dùng lí, áp dụng trong thực tế của chính nó
*

Andehit – Xeton

A. ANĐEHIT

I. Định nghĩa

- Các khái niệm rất có thể dùng với anđehit: + Anđehit là HCHC mà lại phân tử tất cả team - CHO liên kết cùng với cội hiđrocacbon, cùng với H hoặc với nhau.quý khách sẽ xem: Andehit gồm tác dụng với naoh không


*

+ Anđehit là thành phầm nhận được khi thế nguyên ổn tử H trong hiđrocacbon hoặc H2bằng team -CHO. + Andehit là HCHC mà lại phân tử gồm team -CHO link thẳng với C hoặc H - Công thức bao quát của anđehit: + CxHyOz(x, y, z là các số nguyên dương; y chẵn; 2 ≤y≤2x + 2 - 2z; z≤x): thường được sử dụng Khi viết bội nghịch ứng cháy. + CxHy(CHO)ztốt R(CHO)z: hay được dùng lúc viết bội phản ứng xẩy ra sống nhóm CHO. + CnH2n+2-2k-z(CHO)z(k = số liên kết p + số vòng): hay được sử dụng Khi viết phản ứng cộng H2, cùng Br2…

II. Danh pháp

1. Tên chũm thế

Tên sửa chữa thay thế = Tên hiđrocacbon tương xứng + al

2. Tên thường

Tên hay = Anđehit + Tên axit tương ứng Tên axit (cố gắng hậu tố ‘ic’ bởi ‘anđehit’) Crúc ý:Dung dịch HCHO 37% →40% Điện thoại tư vấn là: Fomalin tốt fotháng.

Bạn đang xem: Andehit có tác dụng với naoh không

III. Tính chất đồ vật lí

- Chỉ bao gồm HCHO, CH3CHO là chất khí. Các anđehit còn lại đầy đủ là chất lỏng.


*

- Anđehit gồm ánh nắng mặt trời sôi phải chăng rộng Ancol gồm trọng lượng phân tử tương đương tuy vậy cao hơn nữa so với hidrocacbon tất cả thuộc số nguyên ổn tử C vào phân tử.

IV. Tính hóa học hóa học

1. Phản ứng với hiđro

R(CHO)x+ xH2→ R(CH2OH)x(xúc tác Ni, t0) Chụ ý: - Trong phản nghịch ứng của anđehit với H2: Nếu nơi bắt đầu R tất cả những links pi thì H2cùng vào cả các liên kết pi kia. - Phản ứng với H2minh chứng anđehit gồm tính thoái hóa.

2. Phản ứng cùng với AgNO3/NH3(phản ứng tnúm bạc)

R(CHO)x+ 2xAgNO3+ 3xNH3+ xH2O→R(COONH4)x+ xNH4NO3+ 2xAg - Phản ứng chứng tỏ anđehit tất cả tính khử với được dùng để nhận biết anđehit. - Riêng HCHO tất cả làm phản ứng: HCHO + 4AgNO3+ 6NH3+ 2H2O→(NH4)2CO3+ 4NH4NO3+ 4Ag Chú ý: - Phản ứng tổng quát nghỉ ngơi bên trên vận dụng với anđehit không có nối tía ở đầu mạch. Nếu tất cả nối bố nằm tại vị trí đầu mạch thì H của C nối cha cũng bị sửa chữa thay thế bởi Ag. - Các Đặc điểm của phản nghịch ứng tnắm gương của anđehit: + Nếu nAg= 2nanđehit→anđehit nằm trong các loại đối chọi chức cùng chưa hẳn HCHO. + Nếu nAg= 4nanđehit→anđehit đó thuộc các loại 2 chức hoặc HCHO. + Nếu nAg> 2nláo lếu hợpcác anđehit solo chức thì các thành phần hỗn hợp kia bao gồm HCHO. + Số đội CHO = nAg/2nanđehit(nếu như vào hỗn hợp không tồn tại HCHO). - Một số loại chất không giống cũng có tác dụng tđam mê gia bội nghịch ứng tcụ gương gồm: + HCOOH và muối bột hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Các hóa học HCHO, HCOOH, HCOONH4lúc phản bội ứng chỉ tạo ra những chất vô cơ. + Các tạp chức gồm cất team chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

3. Phản ứng oxi hóa

4. Phản ứng cùng với Cu(OH)2sinh sống ánh nắng mặt trời cao

R(CHO)x+ 2xCu(OH)2↓→R(COOH)x+ xCu2O↓ + 2xH2O xanh đỏ gạch →Phản ứng này được dùng để làm phân biệt anđehit. Crúc ý:Phản ứng cùng với Cu(OH)2thường xuyên được thực hiện trong môi trường thiên nhiên kiềm yêu cầu có thể viết bội nghịch ứng bên dưới dạng: R(CHO)x+ 2xCu(OH)2+ xNaOH→R(COONa)x+ xCu2O + 3xH2O HCOOH, HCOOR, HCOOM, glucozơ, fructozơ, mantozơ cũng có phản ứng này.

5. Phản ứng cùng với dung dịch Br2

R(CHO)x+ xBr2+ xH2O→R(COOH)x+ 2xHBr Nếu anđehit còn tồn tại liên kết pi sống cội hiđrocacbon thì xảy ra đồng thời làm phản ứng cộng Br2vào liên kết pi đó.

V. Điều chế

1. Oxi hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x+ xCuO→R(CHO)x+ xCu + xH2­O (t0)

2. Điều chế qua ancol không bền

- Cộng H2O vào C2H2: C2H2+ H2O→CH­3CHO (H2SO4, HgSO4, 800C) - Tbỏ phân este của ancol không bền yêu thích hợp: CH3COOCH=CH2+ NaOH→CH3COONa + CH3­CHO - Tdiệt phân dẫn xuất 1,1-đihalogen: CH3-CHCl2+ 2NaOH→CH3CHO + 2NaCl + H2O

3. Một số phản ứng đặc biệt

2CH3OH + O2→ 2HCHO + 2H2O (Ag, 6000C) CH4+ O2→HCHO + H2O (xúc tác, t0) 2CH2=CH2+ O2→2 CH3CHO (PdCl2, CuCl2)

VI. Nhận biết anđehit

- Tạo kết tủa sáng bóng loáng với AgNO3/NH3. - Tạo kết tủa đỏ gạch ốp cùng với Cu(OH)2nghỉ ngơi ánh nắng mặt trời cao. - Làm mất color dung dịch nước Brom. (Riêng HCHO làm phản ứng với dung dịch Brom gồm khí CO2thoát ra).

VII. Ứng dụng

- Fomandehit được dùng đa số nhằm tiếp tế poliphenolfomandehit (có tác dụng hóa học dẻo), dùng vào tổng vừa lòng phẩm nhuộm, dược phđộ ẩm. - Dung dịch 37 - 40% của fomandehit nội địa hotline là fomon tuyệt fomalin dùng làm ngâm xác động vật hoang dã, trực thuộc da, tẩy uế, diệt trùng... - Axetandehit được sử dụng chủ yếu nhằm chế tạo axit axetic.

Xem thêm: Điều Lệ Công Ty Tiếng Anh Là Gì ? Điều Lệ Công Ty Tiếng Anh Là Gì

B. XETON

I. Định nghĩa


*

- CTTQ của xeton đơn chứcbao gồm dạng: R - CO - R’

II. Danh pháp

1. Tên cố thê

Tên sửa chữa thay thế = Tên hidrocacbon + số chỉ địa chỉ C trong team CO + on

2. Tên nơi bắt đầu - chức

Tên cội chức = Tên cội R, R’ + xeton

III. Tính hóa học hóa học

- Phản ứng với H2/Ni, t0tạo nên ancol bậc II: R-CO-R’ + H2→R-CHOH-R’ - Xeton không tồn tại bội nghịch ứng tgắng gương, ko bội nghịch ứng cùng với Cu(OH)2làm việc ánh sáng cao, không làm mất màu hỗn hợp Brom nhỏng anđehit. - Phản ứng cố gắng sống gốc hidrocacbon địa chỉ lân cận nhóm CO: CH3COCH3+ Br2→CH3COCH2Br + HBr (bao gồm CH3COOH)

IV. Điều chế

- Cho ancol bậc II + CuO đun nóng: RCHOHR’ + CuO→RCOR’ + Cu + H2O - Điều chế gián tiếp qua ancol ko bền: CH3COOC(CH3) = CH2+ NaOH→CH3COONa + CH3COCH3 - Oxi hóa cumen (C6H5CH(CH3)2) nhằm chế tạo axeton.