Trương nam thành, tin tức mới nhất trân đài tiếp tục bị netizen "khai quật" bộ ảnh chụp cùng trương nam thành 10 năm trước!