Việt huê vợ lê hoàng (the men) từ đen nhẻm đến nóng bóng khiến chồng phải "tuýt còi"