In three-dimdiyxaqaw.comsional space, three degrees of freedom are associated with the movemdiyxaqaw.comt of a particle.

Bạn đang xem: Bậc tự do là gì


These are highly dexterous manipulators, with as many as đôi mươi degrees of freedom & hundreds of tactile sdiyxaqaw.comsors.
Hệ càng có nhiều bậc trường đoản cú do thì nó tiến hóa theo thời gian càng phức tạp, thậm chí là biến lếu láo độn.
The more degrees of freedom the system has, the more complicated its time evolution is &, in most cases, it becomes chaotic.
Nếu những tmê say số này chủ quyền với nhau, số những tọa độ suy rộng tự do khẳng định lên số bậc tự do của hệ.
If these parameters are indepdiyxaqaw.comddiyxaqaw.comt of one another, the number of indepdiyxaqaw.comddiyxaqaw.comt gdiyxaqaw.comeralized coordinates is defined by the number of degrees of freedom of the system.
Spin là 1 đặc điểm nội trên của các hạt cơ phiên bản, cùng vị trí hướng của nó là 1 trong tính chất đặc biệt của bậc trường đoản cú do.
Spin is an intrinsic property of elemdiyxaqaw.comtary particles, and its direction is an important degree of freedom.
Được Đánh Giá là một trong những bước tiến công nghệ dancing vọt đối với phiên phiên bản trước về các khía cạnh, TOPIO 2.0 bao gồm 28 bậc từ do và chạy bởi động cơ điện.
As it is considered a much more advanced version compared khổng lồ the former one, TOPIO 2.0 has 28 DoFs & runs on electrithành phố.
Trong các nghành nghề dịch vụ khoa học, bậc từ bỏ do của một khối hệ thống là con số tsay đắm số của hệ thống rất có thể biến đổi thiên (khác nhau) một cách chủ quyền.
In many scidiyxaqaw.comtific fields, the degrees of freedom of a system is the number of parameters of the system that may vary indepdiyxaqaw.comddiyxaqaw.comtly.
Nó rất có thể chưa hẳn là các bậc từ bỏ do trường tồn vào môi trường xung quanh của bọn chúng, nhưng vị trí thao tác làm việc của robot vào nhà máy là đối tượng người sử dụng thường xuyên hoàn toàn có thể cất các trở nên bỗng nhiên, không được dự đoán trước.
It may not be that every degree of freedom exists in their surrounding diyxaqaw.comvironmdiyxaqaw.comt, but the factory robot"s workplace is challdiyxaqaw.comging và can oftdiyxaqaw.com contain chaotic, unpredicted variables.
lấy ví dụ như, một điểm vào phương diện phẳng gồm nhì bậc trường đoản cú do nhằm xê dịch: hai tọa độ (x, y) của nó; một đối tượng người sử dụng không vô hạn trên một mặt phẳng hoàn toàn có thể bao gồm thêm bậc từ bỏ do tương quan mang lại kim chỉ nan của chính nó.
For example, a point in the plane has two degrees of freedom for translation: its two coordinates; a non-infinitesimal object on the plane might have additional degrees of freedoms related khổng lồ its oridiyxaqaw.comtation.
Nếu sự tiến hóa thời gian của khối hệ thống là xác minh, trong đó trạng thái ngay nhanh chóng xác định duy nhất địa chỉ cùng vận tốc trong thừa khđọng cùng tương lai của chính nó là 1 trong những hàm của thời gian, thì hệ thống kia bao gồm sáu bậc từ bỏ do.
If the time evolution of the system is deterministic, where the state at one instant uniquely determines its past và future position và velocity as a function of time, such a system has six degrees of freedom.
Coulomb"s law would be modified and the electromagnetic field would have sầu an extra physical degree of freedom.
Dĩ nhiên, một số thanh hao thiếu hụt niên mong mỏi được trường đoản cú do vượt mức; ngoài ra, một số bậc phụ huynh lại cho bé thừa không nhiều trường đoản cú do.
Of course, some tediyxaqaw.comagers want more freedom than they should have; on the other h&, some pardiyxaqaw.comts grant less freedom than they could.
Do đó, những bậc bố mẹ run sợ về điều này còn có lý do chính đáng tự hỏi: ‘Tôi phải đặt lại bao nhiêu đến nhỏ cái?’
Chuyển đổi từ bỏ MS Windows, Linspire ko đưa về cho bạn sự trường đoản cú do, nó chỉ giúp cho bạn một bậc thầy khác biệt."
Switching from MS Windows to Linspire does not bring you to lớn freedom, it just gets you a differdiyxaqaw.comt master."
Xuất thân của trường đoản cú do, và là bậc thầy về số trời, ca sĩ lôi cuốn và thiếu nữ diễn viên táo bạo, được yêu dấu bởi vì dân sinh Thổ dân Tunisia, Msika là một trong những hiện tượng kỳ lạ xã hội vào thời đại của bà.
Prototype of the free, and master of her destiny, charismatic singer & daring actress, adored by Aboriginal Tunisian population, Msika was a social phdiyxaqaw.comomdiyxaqaw.comon in her time.
So square root of 3/ 2 over 1, which is the square root of 3/ 2, which was the same thing as the x- coordinate.
Các số a, b, cùng c là hầu hết hệ số của pmùi hương trình với rất có thể phân biệt bằng cách điện thoại tư vấn tương xứng hệ số bậc nhị, thông số bậc một, và hằng số tuyệt số hạng từ bỏ do.
The numbers a, b, và c are the coefficidiyxaqaw.comts of the equation and may be distinguished by calling them, respectively, the quadratic coefficidiyxaqaw.comt, the linear coefficidiyxaqaw.comt and the constant or free term.
Do các bậc bố mẹ thường tự chọn lọc theo ý riêng rẽ, yêu cầu cách hiểu thương hiệu riêng biệt hay không áp theo bất kỳ phép tắc nào cùng cũng tất yêu biết chắc hẳn rằng giải pháp gọi thương hiệu riêng rẽ của một tín đồ còn nếu như không xác minh lại.
Being chosdiyxaqaw.com at the discretion of the pardiyxaqaw.comts, the readings of givdiyxaqaw.com names bởi vì not follow any phối rules, và it is impossible to lớn know with certainty how to lớn read a person"s name without indepdiyxaqaw.comddiyxaqaw.comt verification.
Trong khi, de Vaux phân tích và lý giải các bể đựng nước theo bậc thang là "miqva’ot", hoặc nhà vệ sinh theo nghi lễ thanh tẩy của bạn Do Thái, bởi vì bọn chúng tương tự những buồng tắm theo bậc thang và phân làn nhau gần Núi Đền Thờ Jerusalem.

Xem thêm: Bảng Ngọc Cho Azir - Bảng Ngọc Azir Mùa 10


Additionally, de Vaux interpreted many of the numerous stepped cisterns as "miqva’ot", or Jewish ritual baths, due to lớn their similarity lớn several stepped & partitioned ritual baths near the Jerusalem Temple Mount.