I. Xác minh lĩnh vực tởm doanh

1. Căn cứ khẳng định lĩnh vực kinh doanh

Thị trường có nhu cầu

Đảm bảo thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp

Huy động hiệu quả mọi nguồn lực của doanh nghiệp và làng hội

Hạn chế thấp nhất những khủng hoảng đến với doanh nghiệp

2. Xác định lĩnh vực marketing phù hợp

Là nghành nghề dịch vụ kinh doanh chất nhận được doanh nghiệp triển khai mục đích ghê doanh, tương xứng với lao lý và không ngừng nâng cao hiệu quả marketing của doanh nghiệp

Ví dụ:


*

Các nghành kinh doanh

II. Lựa chọn nghành kinh doanh

1. Phân tích

Phân tích môi trường kinh doanh

Nhu ước của thị trường và cường độ thỏa mãn yêu cầu thị trường

Chính sách, luật pháp có liên quan

Phân tích đk của doanh nghiệp

Phân tích nhân lực:

Trình độ trình độ chuyên môn của fan lao động

Năng lực cai quản của công ty sở hữu

Phân tích tài chính

Vốn đầu tư chi tiêu trong kinh doanh

Nguồn kêu gọi vốn và kĩ năng huy động vốn

Thời gian hoàn vốn đầu tư đầu tư

Lợi nhuận

Rủi ro

Phân tích đk kỹ thuật công nghệ

Phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường của doanh nghiệp

2. đưa ra quyết định lựa chọn

Trên cơ sở vấn đề phân tích tấn công giá, nhà sale đi đến đưa ra quyết định lựa chọn nghành nghề dịch vụ kinh doanh


Bài tập minh họa


Bài 1

Ở địa phương em gồm có lĩnh vực kinh doanh nào? Theo em, lĩnh vực kinh doanh nào là tiện lợi nhất?

Hướng dẫn giải

Ở địa phương em ghê doanh

đồ biển: tôm, mực,...

Bạn đang xem: Bản báo cáo lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

đồ gỗ mĩ nghệ

cửa hàng buôn bán hoa,..

Lĩnh vực kinh doanh dễ dãi nhất là mua sắm đồ biển, thủy sản bởi quê em sinh hoạt ven biển, có tác dụng nghề đánh bắt hải sản, bao gồm nguồn cá tôm phong phú.

Bài 2

Hãy phân tích công việc tiến hành lựa chọn nghành nghề dịch vụ kinh doanh.

Xem thêm: Số Tự N Là Gì ? Các Công Thức Chứa N Được Sử Dụng

Hướng dẫn giải

1. Phân tích

Phân tích môi trường kinh doanh:

Nhu cầu thị phần và cường độ thỏa mãn nhu yếu của thị trường

Các cơ chế và lao lý hiện hành liên quan đến lĩnh vực sale của doanh nghiệp

Phân tích, reviews năng lực lực lượng lao động của doanh nghiệp:

Trình độ siêng môn

Năng lực quản lí lí khiếp doanh

Phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu thị phần của doanh nghiệp

Phân tích đk về kỹ năng công nghệ

Phân tích tài chính:

Vốn đầu tư chi tiêu kinh doanh và khả năng huy rượu cồn vốn

Thời gian hoàn vốn đầu tư chi tiêu + roi + các rủi ro

2. Quyết định lựa chọn

Trên cơ sở phân tích, tiến công giá, nhà marketing đi đến ra quyết định lựa chọn lĩnh vực sale phù hợp.