Nếu như bạn đang gặp mặt khó khăn trong việc đọc những chỉ số trong bảng báo cáo kết quả sale (KQHĐKD) của người tiêu dùng thì nội dung bài viết ngắn tiếp sau đây là giành riêng cho các bạn. Bài viết này sẽ trình bày cách đọc báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh của khách hàng một cách đơn giản, công dụng nhất.

Bạn đang xem: Bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty


Báo cáo kết quả vận động kinh doanh là gì?

Báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh là một trong những những báo cáo quan trọng của doanh nghiệp. Đây là cửa hàng để công ty quản trị chỉ dẫn những ra quyết định chiến lược. Vị đó, vấn đề đọc được báo cáo này là một trong yêu cầu cần thiết đối với nhà quản trị. 

*

Nội dung và chân thành và ý nghĩa của những chỉ tiêu 
STTChỉ tiêuMã sốNội dung
1Doanh thu bán hàng (BH) và hỗ trợ dịch vụ01Phản ánh tổng doanh thu (DT) bán hàng hóa, thành phẩm, doanh thu hỗ trợ dịch vụ cùng DT khác trong kỳ báo cáo.
2Các khoản sút trừ DT02Phản ánh các khoản được ghi giảm trừ vào tổng DT, bao hàm các khoản chiết khấu yêu mến mại, giảm ngay hàng bán, hàng bán bị trả lại trong kỳ báo cáo. 
3DT thuần về bảo hành và cung cấp dịch vụ10Phản ánh DT bán sản phẩm hóa, thành phẩm, DT hỗ trợ dịch vụ và DT khác vẫn trừ những khoản giảm trừ trong kỳ báo cáo.
4Giá vốn mặt hàng bán11Phản ánh tổng giá vốn của sản phẩm hóa, túi tiền sản xuất của thành phẩm đã bán, chi giá tiền trực tiếp của cân nặng dịch vụ ngừng đã cung cấp trong kỳ báo cáo. 
5LN gộp về bảo hành và cung ứng dịch vụ20Phản ánh số chênh lệch giữa DT thuần về BH, kết quả và cung cấp dịch vụ với giá bán vốn hàng chào bán phát sinh trong kỳ báo cáo. 
6DT vận động TC21Phản ánh DT chuyển động TC thuần phát sinh trong kỳ báo cáo.
7Chi phí TC22Phản ánh tổng chi giá thành TC, bao gồm tiền lãi vay cần trả, ngân sách góp vốn liên doanh, liên kết,… tạo ra trong kỳ báo cáo.
Chi giá thành lãi vay23Phản ánh chi phí lãi vay yêu cầu trả được tính vào chi tiêu TC vào kỳ báo cáo.
8Chi giá thành BH25Phản ánh tổng bỏ ra phí bán sản phẩm hóa, thành phẩm đã bán, dịch vụ thương mại đã cung cấp tạo ra trong kỳ báo cáo.
9Chi phí làm chủ DN26Phản ánh tổng đưa ra phí quản lý DN tạo ra trong kỳ báo cáo. 
10LN thuần từ hoạt động kinh doanh30Phản ánh KQHĐKD của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo. 
11Thu nhập khác31Phản ánh các khoản các khoản thu nhập khác, phát sinh trong kỳ báo cáo.
12Chi mức giá khác32Phản ánh tổng các khoản ngân sách khác tạo ra trong kỳ báo cáo. 
13LN khác40Phản ánh số chênh lệch giữa thu nhập cá nhân khác với túi tiền khác phát sinh trong kỳ báo cáo.
14Tổng LN kế toán trước thuế50Phản ánh tổng cộng LN kế toán thực hiện trước khi trừ giá cả thuế thu nhập cá nhân DN vào kỳ báo cáo. 
15Chi tầm giá thuế TNDN hiện nay hành51Phản ánh chi giá tiền thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong kỳ báo cáo. 
16Chi phí thuế TNDN hoãn lại52Phản ánh ngân sách chi tiêu thuế thu nhập dn hoãn lại hoặc các khoản thu nhập thuế thu nhập hoãn lại gây ra trong kỳ báo cáo. 
17LN sau thuế thu nhập DN60Phản ánh tổng số LN thuần (hoặc lỗ) sau thuế từ các vận động (sau lúc trừ túi tiền thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp) tạo ra trong kỳ báo cáo. 
18*Lãi cơ phiên bản trên cổ phiếu70Phản ánh lãi cơ bản trên cổ phiếu, không tính đến các công gắng được xuất bản trong tương lai có chức năng pha loãng cực hiếm cổ phiếu. 
19*Lãi suy bớt trên cổ phiếu71Phản ánh lãi suy giảm trên cổ phiếu, có tính đến việc tác động của các công nắm trong tương lai hoàn toàn có thể được đổi khác thành cp và pha loãng giá trị cổ phiếu.

(*Chỉ vận dụng tại công ty cổ phần)

Đối với từng DN, bên quản trị cần hiểu nội dung, chân thành và ý nghĩa của các chỉ tiêu để rất có thể nắm bắt sơ bộ từng chỉ tiêu trên KQHĐKD vẫn thể hiện những thông tin gì. Còn từ phía kế toán, đề nghị nắm rõ những bút toán kết đưa để lập báo cáo và tránh một số sai sót thường chạm mặt khi lập báo cáo kết quả vận động kinh doanh

Đánh giá các chỉ tiêu trên report kết quả hoạt động kinh doanh

Bước 1: Đọc thông tin những chỉ tiêu

Khi đọc bảng báo cáo KQHĐKD trường đoản cú phòng kế toán tài chính trình lên, nhà quản trị buộc phải xem xét các chỉ tiêu quan trọng đặc biệt nhằm đánh giá hiệu quả buổi giao lưu của DN.

Đầu tiên là tiêu chuẩn LN sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp (Mã số 60) để vấn đáp ngay câu hỏi kỳ này doanh nghiệp lãi/lỗ, số tiền là bao nhiêu. 

Sau đó đến chỉ tiêu Chi giá tiền thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành (Mã số 51) giúp thấy trong kỳ doanh nghiệp phát sinh bao nhiêu tiền thuế yêu cầu nộp vào trường phù hợp Giám đốc/Chủ doanh nghiệp đang xem report kết quả hoạt động của công ty thời điểm cuối năm TC.

Đây là chỉ tiêu phản ánh chi phí thuế thu nhập dn phải nộp tính trên các khoản thu nhập chịu thuế trong thời điểm theo thuế suất thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện nay hành. Qua chỉ tiêu này, bên quản trị sẽ hiểu rằng được nghĩa vụ thuế của DN so với Nhà nước để thực hiện nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp theo, bọn họ xem tiếp các chỉ tiêu về DT, giá cả từ đó khẳng định LN của từng hoạt động. Trong đó, chú trọng tới doanh thu, chi tiêu và lợi nhuận từ chuyển động sản xuất marketing chính với biên roi của DN.

(Lưu ý: nhà quản trị phải nhìn lại tiêu chuẩn kỳ báo cáo để chắc chắn là mình sẽ xem báo cáo đúng kỳ ao ước muốn.)

Bước 2: Đánh giá các chỉ tiêu (xác định hiệu quả kinh doanh và review sơ bộ)

Dựa vào lấy một ví dụ tại hình 3 sống trên về report kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, đơn vị quản trị có thể đọc các chỉ tiêu và nuốm được KQHĐKD được phân thành 3 phần, bao gồm: 

+ hiệu quả từ vận động kinh doanh chính;

+ Kết quả vận động TC;

+ Kết quả hoạt động khác. 

KQHĐKD được xác định theo cách làm tính như sau:

Kết quả vận động kinh doanh (lãi/lỗ) = lợi nhuận – đưa ra phí

Cụ thể:

Xác định tác dụng kinh doanh từ hoạt động sản xuất sale chính

STT

Chỉ tiêu

Mã sốNăm nayNăm trước
1Doanh thu bh và cung ứng dịch vụ011.200.000.0001.000.000.000
2Các khoản giảm trừ doanh thu0200
3Doanh thu thuần về bảo hành và cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02)101.200.000.0001.000.000.000
4Giá vốn sản phẩm bán11800.000.000600.000.000
5LN gộp về bán hàng và dịch vụ thương mại (20 = 10 – 11)20400.000.000400.000.000
6Chi phí chào bán hàng25120.000.000100.000.000
7Chi phí quản lý doanh nghiệp26214.000.000200.000.000
8LN thuần từ vận động kinh doanh chủ yếu 30a = 20 – (25 + 26)30a66.000.000100.000.000

Đánh giá sơ bộ: KQHĐKD chính năm 2020 lãi 66 triệu đồng, sút 34% đối với năm 2019 (lãi 100 triệu đồng). 

Chi tiết hơn nữa, công ty quản trị có thể phân tích sâu hơn cơ cấu, tỷ trọng với sự biến đổi động của các chỉ tiêu doanh thu, chi phí để chú ý ra được nguyên nhân lợi nhuận tăng nhưng xác suất tăng giá cả ở đâu cao hơn nữa dẫn đến tổng công dụng kinh doanh trong kỳ giảm. 

Đối với những DN đã chế tạo được kế hoạch, định mức các chỉ tiêu về doanh thu, ngân sách thì số liệu trên báo cáo kết quả sale nên được so sánh với các số dự trù hoặc định nấc để đánh giá tác dụng công tác quản ngại trị doanh thu, chi tiêu trong kỳ.

Lưu ý: tiêu chuẩn 30 – lợi nhuận thuần từ vận động kinh doanh, đã bao hàm lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chủ yếu và vận động TC. Do đó, mang định trong lấy ví dụ này, bọn chúng ta bóc chỉ tiêu 30 thành 02 chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu 30a: lợi tức đầu tư thuần từ chuyển động kinh doanh chính.Chỉ tiêu 30b: roi thuần từ vận động TC.

Đọc kết quả kinh doanh từ hoạt động tài chính

STT

Chỉ tiêu

Mã sốNăm nayNăm trước
1Doanh thu hoạt động TC214..000.0005.000.000
2Chi giá thành tài chính2230.000.00050.000.000
3Lợi nhuận thuần từ vận động TC (30b = 21 – 22)30b-26.000.000-45.000.000

Đánh giá chỉ sơ bộ: KQHĐKD tài chính năm 2020 là lỗ 26 triệu đồng, giảm 42% đối với năm 2019 (lỗ 45 triệu đồng). Lý do chính do những năm nay, ngân sách chi tiêu TC bớt đáng nhắc (giảm hai mươi triệu đồng).

Thông thường, với những doanh nghiệp rất nhỏ, công ty lớn vừa với nhỏ…không tất cả phát sinh các hoạt động đầu tư, doanh thu chuyển động TC chỉ bao hàm lãi các khoản tiền gởi tiết kiệm, tiền nhờ cất hộ thanh toán, tiền đến cá nhân, tổ chức triển khai vay…Tương tự, ngân sách hoạt hễ TC hay chỉ bao hàm các ngân sách về lãi vay, lỗ tỷ giá,…

Đọc kết quả kinh doanh từ chuyển động khác

STT

Chỉ tiêu

Mã sốNăm nayNăm trước
1Thu nhập khác310200.000.000
2Chi chi phí khác320185.000.000
3LN không giống (10 = 31 – 32)40015.000.000

Đánh giá bán sơ bộ: vận động khác năm 2020 ko phát sinh, lợi nhuận không giống năm 2020 là 0 đồng, giảm với năm 2019 (lãi 15 triệu đồng).

Đọc kết quả tổng vận động kinh doanh doanh nghiệp

STTChỉ tiêuMã sốNăm nayNăm trước
1Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chính30a66.000.000100.000.000
2Lợi nhuận thuần từ hoạt động TC30b-26.000.000-45.000.000
3Lợi nhuận thuần khác40015.000.000
4Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30a + 30b + 40)5040.000.00070.000.000

Đánh giá tổng quát: KQHĐKD tổng 03 hoạt động vui chơi của DN năm 2020 lãi 40 triệu đồng, sút 33% so với năm 2019 (lãi 70 triệu đồng).

Đối với các doanh nghiệp nhỏ, những số liệu report lợi nhuận thuần từ vận động TC với lợi nhuận thuần dị kì nhỏ. Mặc dù với những doanh nghiệp vừa với lớn, quý giá lợi nhuận thuần từ hoạt động TC cùng lợi nhuận thuần khác rất có thể chiếm tỷ trọng đáng chú ý trong tổng công dụng kinh doanh doanh nghiệp. 

Lúc này, công ty quản trị rất cần phải xem xét, review tỷ trọng từng nhân tố cấu thành buộc phải lợi nhuận và có những phân tích, quan sát nhận, nhận xét chuyên sâu hơn. Lợi nhuận đến từ hoạt động kinh doanh đó là lợi nhuận bền vững của doanh nghiệp. Nếu như tổng lợi nhuận trong năm của người tiêu dùng cao, đạt hoặc vượt chiến lược nhưng nguồn lợi tức đầu tư lại chưa đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính mà đến từ hoạt động đầu tư TC hoặc vận động khác thì trên đây cũng là 1 trong dấu hỏi doanh nghiệp cần liên tục giải đáp.

Bước 3: Phân tích những chỉ tiêu, đọc báo cáo kết quả marketing cùng cùng với Bảng tổng hợp đối chiếu doanh thu, ngân sách và các báo cáo khác.

Sau khi đã xác định được số liệu tác dụng kinh doanh của từng hoạt động và có reviews sơ bộ, bao gồm ban đầu, nhà quản trị kết phù hợp với các report tổng hợp phân tích siêng sâu, chi tiết hơn về doanh thu, từng loại giá thành hoạt động; phối hợp việc phân tích những chỉ tiêu kết quả (kế hoạch – thực hiện), tỷ trọng những loại ngân sách so với doanh thu, sự biến động của chi phí, doanh thu theo chiều thời hạn (so sánh trong năm này với năm trước, kỳ này với kỳ trước)… nhà quản trị sẽ nắm bắt được tình hình kinh doanh thực tế của người tiêu dùng và gồm những quyết định quản trị kịp thời, đúng đắn.

Bên cạnh đó, từ các việc đọc phân tích các chỉ tiêu doanh thu, giá cả và roi của từng chuyển động nhà quản ngại trị rất có thể dự báo được xu hướng biến đụng của doanh thu, chi tiêu cũng như các buổi giao lưu của doanh nghiệp.

Tổng kết

Nhà cai quản trị là người chịu trách đưa ra rất nhiều quyết định đặc trưng cho doanh nghiệp. Đọc được report kết trái trong hoạt kinh doanh cùng cùng với các report tài chính, kế toán khác (Ví dụ báo cáo tình hình tài thiết yếu – Bảng bằng vận kế toán, báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ, bản thuyết minh report tài chính…) sẽ giúp cho nhà quản trị có cái nhìn vừa đủ hơn bức tranh sale của doanh nghiệp.

Thay vì đề xuất đợi kế toán tổng hòa hợp cuối quý, thời điểm cuối năm để có report kết quả kinh doanh, chủ doanh nghiệp có thể theo dõi nhanh chóng, liên tục báo cáo này qua ứng dụng kế toán. Một số phần mượt kế toán thông minh như diyxaqaw.com diyxaqaw.com đã có thể tự động tổng hợp số liệu để lập các báo cáo tài bao gồm nhanh chóng, chính xác. Phần mềm kế toán online diyxaqaw.com diyxaqaw.com – cách thức đang được review rất cao hiện giờ không chỉ trong công tác kế toán hơn nữa trong chuyển động quản trị tài thiết yếu doanh nghiệp:

Phần mềm kế toán online diyxaqaw.com diyxaqaw.com đem đến cho bên quản trị ánh mắt tổng quát lác về tình hình tài chính của người tiêu dùng qua các tính năng ưu việt:

Xem báo cáo điều hành đông đảo lúc đa số nơi: Giám đốc, kế toán trưởng có thể theo dõi tình hình tài chủ yếu ngay bên trên di động, kịp lúc ra quyết định điều hành doanh nghiệp.Đầy đủ báo cáo quản trị: sản phẩm trăm report quản trị theo chủng loại hoặc tự xây dựng chỉnh sửa, đáp ứng nhu cầu của bạn thuộc đa số ngành nghề.Tự cồn hóa việc lập báo cáo: tự động hóa tổng hợp số liệu lên báo cáo thuế, báo cáo tài bao gồm và các sổ sách giúp doanh nghiệp lớn nộp báo cáo kịp thời, chính xác.

Xem thêm: Tử Vi Tuổi Bính Thân 2016 Theo Tháng Sinh, Tử Vi Trọn Đời Tuổi Bính Thân 2016 Nam Mạng

Đặc biệt, diyxaqaw.com kế toán còn chuyển ra khối hệ thống các chỉ số so với tài thiết yếu – chế độ đắc lực cho doanh nghiệp trong công cuộc đo lường và hoạch định tài bao gồm tại đối kháng vị. Phần mềm diyxaqaw.com kế toán tài chính được tùy chỉnh cấu hình sẵn cách làm tính cho các hệ số phân tích tài chính. Căn cứ vào số liệu kế toán được nhập vào, ứng dụng sẽ tự động hóa tổng thích hợp và tính toán ra những hệ số này. Nhờ vào đó nhà làm chủ có thể mau lẹ đưa ra những reviews tổng quát tháo về tình hình tài chính của người sử dụng tại bất cứ thời điểm nào, tự đó giới thiệu những đưa ra quyết định điều hành vừa lòng lý.

Mời anh/chị đk đăng ký trải nghiệm miễn phí tổn 15 ngày phiên bản demo phần mềm kế toán online diyxaqaw.com diyxaqaw.com để trải nghiệm quy định tài thiết yếu tối ưu nhất!