Một ngày khám phá "tuyệt tình cốc" đang sốt trong giới trẻ