Hot girl tự xưng bella và những hành động không thể chấp nhận