2 Thông dụng2.1 Ngoại hễ từ2.2 Cấu trúc từ3 Chuyên ngành3.1 Kỹ thuật chung4 Các từ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /briɳ/

Thông dụng

Ngoại rượu cồn từ bỏ

Cầm lại, đem về, mang đến, xách lại, chuyển lạibring me a cup of teamang về mang lại tôi một bóc tràbring hyên ổn with you lớn see megửi anh ta lại thăm tôi Đưa ralớn bring a chargechỉ dẫn lời buộc tộikhổng lồ bring an argumentđưa ra một hiệ tượng Làm đến, khiến choto bring tears lớn someone"s eyestạo cho ai phân phát khóc, khiến cho ai tan nước mắtlớn bring someone to lớn see somethingkhiến cho ai thấy được cái gì

Cấu trúc từ bỏ

khổng lồ bring about có tác dụng xảy ra, dẫn mang đến, tạo ra lớn bring baông chồng rước trả lại, mang trả lạiLàm lưu giữ lại, gợi lại khổng lồ bring down đem xuống, đưa xuống, mang xuốngHạ xuống, làm tụt xuốngto bring down the prices of goodshạ giá bán mặt hàng hoáHạ, phun rơi (vật dụng bay, chim)Hạ bệ, làm cho nhục (ai)Mang lại (sự trừng pphân tử...) mang lại (ai)to lớn bring down ruin on somebodymang lại lụn bại mang đến ai to lớn bring forth sb/sth or lớn bring sb/sth forthsản ra, hiện ra, khiến raShe brought forth a đáng yêu son.Bà sẽ hạ sinc được 1 cậu nam nhi kháu khỉnh. to bring forward giới thiệu, nêu ra, đưa ra, sở hữu racan you bring forward any proof of what you say?anh hoàn toàn có thể đưa ra bằng cớ về gần như điều anh thổ lộ không?bring the matter forward at the next meeting!buổi họp sau chuyển vấn đề này ra! (kế toán) đưa sang to lớn bring in gửi vào, dẫn vào, mang vàoThu; đem đến (chiến phẩm...); đưa vào (thói quen); tìm tiền lớn bring off cứuto lớn bring off the passengers on a wrecked shipcứu những hành khách trên dòng tàu bị nạn to lớn bring on dẫn mang lại, tạo raLàm cho buộc phải tranh luận to bring out giới thiệu, mang ra, lấy raNói lênXuất bảnto lớn bring out a bookxuất bạn dạng một cuốn nắn sáchLàm khá nổi bật, làm cho lộ rõ rato lớn bring out the meaning more clearlycó tác dụng rất nổi bật nghĩaGiới thiệu (một phụ nữ khiến cho mời dự những cuộc chiêu đãi, khiêu vũ) khổng lồ bring over khiến cho biến đổi lối suy nghĩ, tmáu phục khổng lồ bring round tạo cho tỉnh giấc lại, làm cho trnghỉ ngơi lạito bring round tolàm cho đổi khác chủ kiến theo lớn bring through góp vượt qua trở ngại hiểm nghèo khổng lồ bring lớn dẫn mang lại, đưa tới (một tình trạng nào); làm cholớn bring to termsmang lại địa điểm thoả thuận; mang đến nơi phải thừa nhận điều kiệnkhổng lồ bring sth to lớn lightgiới thiệu ánh sáng; khám pháto bring to passtạo nên xảy ralớn bring sth khổng lồ an endxong xuôi, chnóng dứtlớn bring someone khổng lồ his sensestạo cho ai thấy phải trái, làm cho ai phải ghi nhận điều (hàng hải) dừng lại, đỗ lại to bring together gom lại; team lại, họp lại

Kết thân (nhì bạn cùng với nhau

khổng lồ bring under tạo nên vào khuôn phnghiền, tạo cho ngoan ngoãn, tạo nên vâng lời, tạo cho phục tòng to bring up mang lên, sở hữu lên, chuyển raNuôi chăm sóc, giáo dục, nuôi nấng, dạy dỗlớn be brought up in the spirit of communismđược giáo dục theo tinh thần cùng sảnLàm dứt lại; dứt lại, đỗ lại; (mặt hàng hải) thả neoLưu ý về (vụ việc gì); nêu (vấn đề)Làm cho (ai) đề nghị vùng dậy phân phát biểuĐưa ra toà lớn bring down the house làm cho cho tất cả rạp vỗ tay tận tâm to lớn bring home page to lớn làm cho nhận thấy, làm cho biết rõ, làm cho hiểuto bring home a truth to lớn someonekhiến cho ai đọc một sự thật lớn bring inlớn play đẩy mạnh to lớn bring to lớn bear on dùng, sử dụngto bring pressure to lớn bear on someonecần sử dụng sức nghiền đối với aiHướng về, chĩa vềlớn bring guns khổng lồ bear on the enemychĩa đại chưng về phía quân thù

Hình Thái từ

Chuyên ổn ngành

Kỹ thuật tầm thường

rước mang vác

Các tự liên quan

Từ đồng nghĩa

verbattend , bachồng , bear , buck * , carry , chaperon , companion , conduct , consort , convey , deliver , escort , fetch , gather , guide , gun * , heel * , import , lead , lug , paông xã , piông chồng up , piggybaông xã , ride , schlepp * , shoulder , take , take along , tote , transfer , transport , truông xã , usher , begin , compel , contribute to lớn , convert , convince , create , dispose , effect , engender , force , induce , inflict , make , move , occasion , persuade , prevail on , prevail upon , produce , prompt , result in , sway , wreak , afford , bring in , draw , earn , gross ,, return , sell for , yield , appeal , arraign , cite , declare , indict , initiate legal action , institute , prefer , serve sầu , sue , summon , take khổng lồ court , argue into lớn , bring around , get , sell , talk inlớn , bring about , bring on , effectuate , generate , ingenerate , lead to lớn , secure , mix off , stir , touch off , trigger , realize phrasal verbbring , bring on , effect , effectuate , generate , induce , ingenerate , lead lớn , make , occasion , result in , secure , set off , stir , touch off , trigger , argue inlớn , convince , get , prevail on , sell , talk into , restore , resuscitate , revivify , cut down , down , fell , flatten , floor , ground , knoông xã down , level , prostrate , strike down , throw , overturn , subvert , topple , tumble , unhorse , deliver , have , clear , draw , earn , gain , gross ,, pay , produce , realize , repay , yield , carry out , carry through , exeđáng yêu , put through , bring about , issue , put out , raise , rear , introduce , moot , put forth

Từ trái nghĩa

verbdrop , leave sầu , quit , refuse , shun , take , avoid , bachồng out , desist , give up , hold baông chồng , pass up Chuyên ổn mục: Hỏi Đáp