Bên cạnh các thành phần chủ yếu trong câu như nhà ngữ, vị ngữ, ngữ pháp giờ đồng hồ Anh còn có thêm những trạng từ bỏ chỉ thời gian, những liên tự nối,… sẽ giúp đỡ câu văn rõ nghĩa và rõ ràng hơn. Trong số đó, cấu trúc by the time là một trong liên trường đoản cú chỉ thời hạn được thực hiện nhiều nhất cả trong văn nói với văn viết. Vậy giải pháp sử dụng kết cấu này là gì? Sự khác nhau giữa by the time và một vài liên từ chỉ thời gian khác như vậy nào? Hãy cùng Step Up mày mò chi tiết cấu tạo by the time ngay tiếp sau đây nhé.

Bạn đang xem: By the time nghĩa là gì


1. Cấu trúc by the time và bí quyết sử dụng

Cấu trúc by the time là một trong liên từ bỏ chỉ thời hạn mang ý nghĩa sâu sắc là “khi mà…; vào lúc…; vào tầm thời gian…; vào thời điểm;…”. Bọn họ sử dụng cấu tạo này để bổ sung trạng ngữ chỉ thời gian cho mệnh đề chính và hiểu rõ nghĩa vào câu.

Trong tiếng Anh, cấu tạo by the time được sử dụng phổ cập ở thì hiện tại thì quá khứ. Cụ thể như sau:

Cấu trúc by the time vào thì hiện tại

Cấu trúc by the time được dùng ở thì hiện tại đơn nhằm diễn đạt dự đoán contact về thời gian của 2 hành động, sự việc diễn ra ở lúc này hoặc tương lai.

Cấu trúc:

Với rượu cồn từ tobe

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will + V-inf

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will have + V-ed/PII

Với đụng từ thường

By the time + S1 + V(s/es), S2 + will + V-inf

By the time + S1 + V(s/es), S2 + will have + V-ed/PII

Ví dụ:

By the time you receive this call, I will be in Ho chi Minh city. (Khi chúng ta nhận được cuộc call này thì tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh)By the time Min is 18, she will receive a special gift from her parents. (Khi Min tròn 18 tuổi, cô ấy vẫn nhận được một gói quà đặc biệt từ phụ huynh của mình.)

*
*
*

Bài tập: Chọn đáp án đúng cho các câu sau.

1. By the time Luna ______ her studies, she ______ in Hanoi for 4 years.

A.finished – had been B. Finished – has been C. Finishes – had been D. Finished – will have been

2. By the time I arrived home, my sister (leave)________.

A. Left B. Had left C. Leaves D. Will have left

3. By the time she gets home, her daughter _____ in bed.

A. Will be B. Am being C. Am D.would be

4. _____ 2020, I will have been working for K.M company for 10 years.

Xem thêm: Kiwi Ngô Mai Trang Đỗ Hoàng Dương, Kiwi Ngô Mai Trang

A. By the time B. When C. In D. By

5. By the time the director ______ to lớn the office, you will have completed this assignment.

A. Will come B. Came C. Has come D. Comes

Đáp án:

A B A A D
TÌM HIỂU NGAY

Trên phía trên là bài viết chia sẻ kiến thức cụ thể nhất về cấu trúc by the time. Hi vọng qua bài viết bạn gọi đã có thể tự tin thực hiện by the time cũng như các từ bỏ chỉ thời gian như when cùng until trong giao tiếp và bài bác thi tiếng Anh của mình. Đừng quên đón đợi những share hữu ích tiếp sau từ Step Up nhé. Chúc bạn học tập tốt!