Cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng mỗi năm không thuộc thu nhập chịu thuế