Cao mỹ kim: "hơn 2 năm yêu bùi anh tuấn, tôi lo cho tuấn từ cái quần lót, dao cạo râu