Xấp xỉ 40 tuổi, mỹ tâm có trong tay khối tài sản khổng lồ cỡ nào?