Nhã phương ( ca sĩ nhã phương: 'tôi vẫn yêu lê hựu hà'