Ca sĩ nhật hạ: gặp kim ngân, ai cũng xót xa mỹ nhân một thời lừng lẫy