*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn biện pháp hạch toán xác định tác dụng kinh doanh - tài khoản 911, xác minh và phản chiếu kết quả chuyển động kinh doanh trong một kỳ kế toán, bí quyết hạch toán những bút toán kết chuyển cuối kỳ trong Doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Các bước xác định kết quả kinh doanh

1.Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh:

- dùng làm xác định và phản ánh kết quả vận động kinh doanh và các vận động khác của chúng ta trong một kỳ kế toán.

- Kết quả hoạt động kinh doanh của bạn bao gồm: Kết quả chuyển động sản xuất, gớm doanh, kết quả chuyển động tài thiết yếu và kết quả vận động khác.

- Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị giá chỉ vốn hàng buôn bán (gồm cả sản phẩm, sản phẩm hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ, chi tiêu sản xuất của thành phầm xây lắp, túi tiền liên quan tiền đến hoạt động kinh doanh bđs đầu tư, như: chi phí khấu hao, ngân sách sửa chữa, nâng cấp, túi tiền cho thuê hoạt động, chi tiêu thanh lý, nhượng bán bất động sản nhà đất đầu tư), chi phí bán sản phẩm và đưa ra phí quản lý doanh nghiệp.

- Kết quả vận động tài đó là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập của chuyển động tài chủ yếu và chi phí hoạt đụng tài chính.

- Kết quả chuyển động khác là số chênh lệch giữa các khoản các khoản thu nhập khác và những khoản ngân sách khác và túi tiền thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp.

---------------------------------------------------------------------------------------------

SƠ ĐỒ CHỮ T HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 911

*

----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Kết cấu cùng nội dung thông tin tài khoản 911:

Bên Nợ

Bên Có

- Trị giá chỉ vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất tỉnh sản chi tiêu và thương mại & dịch vụ đã bán;

- chi tiêu hoạt động tài chính, chi phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác;

- chi phí bán sản phẩm và bỏ ra phí cai quản doanh nghiệp;

- Kết gửi lãi.

- doanh thu thuần về số sản phẩm, sản phẩm hóa, bất động đậy sản chi tiêu và thương mại & dịch vụ đã cung cấp trong kỳ;

- Doanh thu chuyển động tài chính, những khoản thu nhập khác cùng khoản kết đưa giảm ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp;

- Kết gửi lỗ.

Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ

-----------------------------------------------------------------------------------------

3. Hạch toán xác định kết quả kinh doanh một số nghiệp vụ:

Hạch toán kết chuyển Doanh thu:

a) vào cuối kỳ kế toán, triển khai việc kết nhảy số doanh thu bán sản phẩm thuần vào thông tin tài khoản Xác định kết quả kinh doanh, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ

có TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh.

b) vào cuối kỳ kế toán, kết gửi doanh thu hoạt động tài chính và các khoản các khoản thu nhập khác, ghi:

Nợ TK 515 - Doanh thu vận động tài chính

Nợ TK 711 - thu nhập cá nhân khác

bao gồm TK 911 - Xác định công dụng kinh doanh.

Hạch toán kết chuyển bỏ ra phí:

c) Kết gửi trị giá vốn của sản phẩm, mặt hàng hóa, thương mại & dịch vụ đã tiêu hao trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh

tất cả TK 632 - giá bán vốn mặt hàng bán.

d) vào cuối kỳ kế toán, kết chuyển ngân sách hoạt động tài chính và những khoản túi tiền khác, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

gồm TK 635 - giá thành tài chính

bao gồm TK 811 - chi tiêu khác.

đ) vào cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán sản phẩm và thống trị doanh nghiệpphát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh

tất cả TK 641, 642 - (Nếu theo Thông bốn 200)

gồm TK 6421, 6422 - (Nếu theo Thông tư 133)

e) cuối kỳ kế toán, kết chuyển túi tiền thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định tác dụng kinh doanh

bao gồm TK 8211 - ngân sách thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp.

Hạch toán kết gửi lãi lỗ cuối năm:

g) Kết gửi kết quả hoạt động kinh doanh vào kỳ vào lợi tức đầu tư sau thuế chưa phân phối:

- Kết gửi lãi, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

bao gồm TK 421 - lợi tức đầu tư sau thuế chưa phân phối.

- Kết gửi lỗ, ghi:

Nợ TK 421 - roi sau thuế chưa phân phối

có TK 911 - Xác định công dụng kinh doanh.

Xem thêm: Phụ Phí Baf Là Phí Gì ? Tìm Hiểu Phụ Phí Baf Trong Vận Chuyển Quốc Tế

--------------------------------------------------------------------------------

Kế toán Thiên Ưng chúng ta làm tốt quá trình kế toán !Nếu bạn có nhu cầu học cách kê khai thuế GTGT, TNCN tháng/quý, cách hạch toán sổ sách, Lương, BHXH, xác định ngân sách được trừ - không được trừ, bằng vận lãi lỗ, lên báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNCN, TNDN thời điểm cuối năm ... có thể tham gia Khóa học kế toán tài chính thực hành tổng hợp.