*

Đăng ký học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆPhường VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆPhường - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn cách hạch toán thù các khoản sút trừ lệch giá - Tài khoản 521 như: Hạch tân oán ưu đãi thương mại, áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá sản phẩm bán, mặt hàng chào bán bị trả lại theo Thông tư 200.

Bạn đang xem: Các khoản giảm trừ doanh thu trên báo cáo kết quả kinh doanh

Chú ý: Tài khoản 521 - Các khoản sút trừ doanh thu chỉ hạch tân oán lúc Doanh Nghiệp các bạn sử dụng Chế độ kế toán theo Thông tư 200.

1. Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu

a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản được kiểm soát và điều chỉnh giảm trừ vào lợi nhuận bán hàng, cung cấp hình thức dịch vụ phát sinh vào kỳ, gồm: Chiết khấu tmùi hương mại, giảm ngay sản phẩm cung cấp với sản phẩm phân phối bị trả lại. Tài khoản này sẽ không phản chiếu những khoản thuế được bớt trừ vào lợi nhuận nlỗi thuế GTGT đầu ra buộc phải nộp tính theo phương thức thẳng.

b) Việc điều chỉnh bớt lợi nhuận được triển khai như sau:

- Khoản khuyến mãi tmùi hương mại, giảm giá hàng bán, sản phẩm cung cấp bị trả lại tạo ra cùng thời điểm tiêu trúc sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa hình thức dịch vụ được điều chỉnh bớt doanh thu của kỳ phát sinh;

- Trường đúng theo sản phẩm, hàng hoá, hình thức dịch vụ đã tiêu thụ từ bỏ những kỳ trước, cho kỳ sau bắt đầu tạo nên khuyến mãi tmùi hương mại, tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá mặt hàng cung cấp hoặc sản phẩm cung cấp bị trả lại thì doanh nghiệp được ghi sút lệch giá theo nguim tắc:

+ Nếu sản phẩm, hàng hoá, hình thức sẽ tiêu thú từ những kỳ trước, mang đến kỳ sau nên giảm ngay, yêu cầu chiết khấu thương thơm mại, bị trả lại cơ mà tạo nên trước thời khắc xây cất Báo cáo tài chủ yếu, kế toán đề nghị coi đấy là một sự kiện nên kiểm soát và điều chỉnh tạo nên sau ngày lập Bảng cân đối kế toán cùng ghi giảm lợi nhuận, bên trên Báo cáo tài chính của kỳ lập báo cáo (kỳ trước).

+ Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, hình thức dịch vụ yêu cầu áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá, đề nghị ưu tiên thương thơm mại, bị trả lại sau thời khắc tạo ra Báo cáo tài chủ yếu thì công ty lớn ghi sút lệch giá của kỳ phát sinh (kỳ sau).

c) Chiết khấu thương mại bắt buộc trả là khoản doanh nghiệp buôn bán Giảm ngay niêm yết mang đến người sử dụng mua hàng cùng với khối lượng lớn. Bên bán sản phẩm tiến hành kế tân oán chiết khấu thương mại theo phần đông hình thức sau:

- Trường thích hợp trong hóa solo GTGT hoặc hóa 1-1 bán hàng đang biểu hiện khoản chiết khấu thương mại cho tất cả những người download là khoản giảm trừ vào số chi phí người tiêu dùng bắt buộc thanh khô toán (giá cả phản ảnh bên trên hoá đơn là giá chỉ vẫn trừ ưu đãi thương thơm mại) thì công ty lớn (bên phân phối hàng) ko sử dụng tài khoản này, lợi nhuận bán hàng đề đạt theo giá chỉ sẽ trừ ưu đãi thương thơm mại (doanh thu thuần).

- Kế toán phải theo dõi riêng khoản khuyến mãi tmùi hương mại mà doanh nghiệp chi trả cho những người mua tuy nhiên chưa được phản ảnh là khoản giảm trừ số tiền cần tkhô hanh toán trên hóa đơn. Trường đúng theo này, bên bán ghi nhận lợi nhuận ban đầu theo giá bán chưa trừ chiết khấu thương mại (lệch giá gộp). Khoản ưu tiên thương thơm mại cần phải theo dõi riêng trên thông tin tài khoản này thường tạo nên trong những ngôi trường thích hợp như:

+ Số khuyến mãi tmùi hương mại người mua thừa kế lớn hơn số chi phí bán hàng được ghi bên trên hoá solo lần sau cuối. Trường hợp này có thể tạo nên vì người mua sắm và chọn lựa những lần new đã có được lượng mặt hàng tải thừa hưởng khuyến mãi cùng khoản ưu đãi thương mại chỉ được xác minh trong lượt download cuối cùng;

+ Các nhà thêm vào cuối kỳ new khẳng định được con số sản phẩm nhưng mà đơn vị sản xuất (như các khôn cùng thị) đang tiêu thụ với tự đó new bao gồm địa thế căn cứ để khẳng định được số ưu đãi tmùi hương mại phải trả dựa trên doanh thu bán hoặc số lượng sản phẩm đã tiêu thú.

d) Giảm giá bán hàng bán là khoản bớt trừ cho tất cả những người cài vị sản phẩm, mặt hàng hoá kém, mất phẩm hóa học hay không đúng quy phương pháp theo hình thức trong phù hợp đồng tài chính. Bên bán hàng thực hiện kế toán thù ưu đãi giảm giá sản phẩm buôn bán theo những phương pháp sau:

- Trường hợp trong hóa đơn GTGT hoặc hóa đối kháng bán hàng vẫn bộc lộ khoản tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng xuất bán cho người mua là khoản giảm trừ vào số tiền người tiêu dùng buộc phải tkhô giòn toán thù (giá thành phản ảnh trên hoá 1-1 là giá chỉ vẫn giảm) thì doanh nghiệp (bên chào bán hàng) ko thực hiện thông tin tài khoản này, doanh thu bán sản phẩm phản chiếu theo giá chỉ đã sút (lệch giá thuần).

- Chỉ phản chiếu vào thông tin tài khoản này những khoản bớt trừ vì Việc đồng ý tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá sau thời điểm vẫn bán hàng (đang ghi thừa nhận doanh thu) với thi công hoá đối chọi (Giảm ngay không tính hoá đơn) bởi sản phẩm chào bán kém, mất phẩm hóa học...

đ) Đối cùng với sản phẩm cung cấp bị trả lại, thông tin tài khoản này dùng để phản ánh quý giá của số sản phẩm, hàng hóa bị người tiêu dùng trả lại vị các nguyên ổn nhân: Vi phạm cam kết, vi phạm luật phù hợp đồng kinh tế tài chính, mặt hàng bị kỉm, mất phđộ ẩm chất, bất ổn chủng một số loại, quy bí quyết.

e) Kế toán cần quan sát và theo dõi cụ thể khuyến mãi thương thơm mại, áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá sản phẩm cung cấp, hàng phân phối bị trả lại mang lại từng quý khách với từng loại mặt hàng phân phối, như: bán hàng (thành phầm, hàng hoá), cung cấp dịch vụ. Cuối kỳ, kết chuyển toàn thể sang trọng thông tin tài khoản 511 - "Doanh thu bán sản phẩm cùng cung ứng dịch vụ" nhằm xác minh lệch giá thuần của trọng lượng thành phầm, sản phẩm hoá, hình thức thực tiễn thực hiện vào kỳ báo cáo.

2. Kết cấu với nội dung tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu

*

Bên Nợ

Bên Có

- Số ưu đãi tmùi hương mại vẫn chấp nhận tkhô hanh toán thù cho khách hàng hàng;

- Số Giảm ngay hàng buôn bán vẫn đồng ý cho những người mua hàng;

- Doanh thu của mặt hàng cung cấp bị trả lại, vẫn trả lại chi phí cho người cài đặt hoặc tính trừ vào khoản cần thu người tiêu dùng về số sản phẩm, hàng hóa vẫn bán

Cuối kỳ kế tân oán, kết gửi tổng thể số ưu tiên thương thơm mại, giảm ngay mặt hàng cung cấp, lệch giá của sản phẩm bán bị trả lại quý phái thông tin tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng cùng hỗ trợ dịch vụ” nhằm xác minh lợi nhuận thuần của kỳ report.

Tài khoản 521 - Các khoản bớt trừ doanh thu không tồn tại số dư cuối kỳ.

Tài khoản 521 có 3 thông tin tài khoản cấp cho 2

- Tài khoản 5211 - Chiết khấu tmùi hương mại: Tài khoản này dùng làm phản chiếu khoản khuyến mãi thương thơm mại cho những người download vì chưng quý khách hàng mua sắm và chọn lựa cùng với trọng lượng lớn dẫu vậy không được phản ánh bên trên hóa solo khi bán thành phầm sản phẩm & hàng hóa, cung cấp hình thức trong kỳ

- Tài khoản 5212 - Hàng phân phối bị trả lại: Tài khoản này dùng để làm đề đạt doanh thu của thành phầm, hàng hóa, các dịch vụ bị người tiêu dùng trả lại trong kỳ.

- Tài khoản 5213 - Giảm giá bán hàng bán: Tài khoản này dùng để phản chiếu khoản giảm ngay mặt hàng xuất bán cho người mua vì chưng thành phầm hàng hóa hình thức hỗ trợ kém nhẹm quy phương pháp nhưng mà chưa được phản chiếu trên hóa đối chọi lúc chào bán thành phầm sản phẩm & hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong kỳ

3. Cách hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu một số trong những ngôi trường hợp:

a) Phản ánh số ưu đãi thương mại, ưu đãi giảm giá sản phẩm buôn bán thực tiễn gây ra trong kỳ, ghi:

- Trường phù hợp sản phẩm, mặt hàng hoá đang phân phối đề nghị áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá, ưu đãi thương mại cho những người download trực thuộc đối tượng người sử dụng chịu thuế GTGT tính theo phương thức khấu trừ, cùng doanh nghiệp tính thuế GTGT theo cách thức khấu trừ, ghi:

Nợ TK 521 - Các khoản giảm trừ lợi nhuận (5211, 5213)

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT đề nghị nộp (thuế GTGT đầu ra được giảm)

Có các TK 111,112,131,...

- Trường hòa hợp thành phầm, sản phẩm hoá vẫn phân phối nên Giảm ngay, chiết khấu tmùi hương mại cho người tải không thuộc đối tượng người sử dụng Chịu thuế GTGT hoặc nằm trong đối tượng người tiêu dùng chịu đựng thuế GTGT tính theo phương thức trực tiếp thì khoản áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá mặt hàng bán cho người mua, ghi:

Nợ TK 521 - Các khoản sút trừ doanh thu (5211, 5213)

Có các TK 111, 112, 131,...

b) Kế toán thù hàng phân phối bị trả lại

- khi doanh nghiệp lớn dìm lại sản phẩm, hàng hóa bị trả lại, kế toán phản chiếu giá chỉ vốn của mặt hàng chào bán bị trả lại:

+ Trường hòa hợp doanh nghiệp lớn kế toán thù mặt hàng tồn kho theo phương thức kê knhị thường xuyên, ghi:

Nợ TK 154 - Ngân sách cung cấp, kinh doanh dsinh hoạt dang

Nợ TK 155 - Thành phẩm

Nợ TK 156 - Hàng hóa

Có TK 632 - Giá vốn sản phẩm cung cấp.

+ Trường vừa lòng doanh nghiệp hạch toán thù hàng tồn kho theo cách thức kiểm kê chu trình, ghi:

Nợ TK 611 - Mua mặt hàng (đối với mặt hàng hóa)

Nợ TK 631 - Giá thành cung cấp (đối với sản phẩm)

Có TK 632 - Giá vốn sản phẩm phân phối.

- Tkhô giòn toán với những người mua sắm và chọn lựa về số tài chánh sản phẩm phân phối bị trả lại:

+ Đối với sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa thuộc đối tượng người sử dụng Chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ với công ty lớn nộp thuế GTGT tính theo phương thức khấu trừ, ghi:

Nợ TK 5212 - Hàng cung cấp bị trả lại (giá bán chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 3331- Thuế GTGT đề xuất nộp (33311) (thuế GTGT mặt hàng bị trả lại)

Có các TK 111, 112, 131,...

+ Đối cùng với thành phầm, hàng hóa không nằm trong đối tượng người dùng chịu thuế GTGT hoặc trực thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT tính theo phương thức thẳng, số chi phí thanh khô tân oán với người tiêu dùng về mặt hàng buôn bán bị trả lại, ghi:

Nợ TK 5212 - Hàng phân phối bị trả lại

Có các TK 111, 112, 131,...

- Các ngân sách tạo nên liên quan đến mặt hàng chào bán bị trả lại (trường hợp có), ghi:

Nợ TK 641 - Chi phí phân phối hàng

Có các TK 111, 112, 141, 334,...

Xem thêm: Ezreal Mùa 11: Bảng Ngọc Bổ Trợ Ez, Cách Lên Đồ Cho Ezreal Mùa 11

c) Cuối kỳ kế toán thù, kết chuyển tổng số giảm trừ lợi nhuận gây ra trong kỳ thanh lịch tài khoản 511 - “Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ”, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng với hỗ trợ dịch vụ

Có TK 521 - Các khoản bớt trừ lợi nhuận.

Kế toán Thiên Ưng chúc chúng ta thành công! chúng tôi thường xuyên khai giảng những khóa học kế tân oán thực hành thực tế trên Hà Nội: Dạy hoàn thành xong sổ sách, lập Báo cáo tài chủ yếu, Quyết tân oán thuế cuối năm thẳng trên giấy thực tế