Báo cáo công dụng vận động cung cấp kinh doanh của bạn cho thấy thêm trong kỳ công ty marketing gồm tác dụng không?

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên trên lớp học kế tân oán thực tiễn tại Kế toán thù Lê Ánh vẫn hướng dẫn cụ thể các bạn phương pháp lập report tác dụng hoạt động phân phối sale theo thông tư 200.


*

1. Căn cứ lập báo cáo hiệu quả vận động sản xuất khiếp doanh

- “Số năm nay” bên trên báo cáo họat đụng marketing của thời gian trước để mang vào “Số năm trước”

- Số liệu trên sổ kế tân oán tổng vừa lòng và sổ kế tân oán cụ thể trong thời hạn sử dụng cho các tài khoản từ loại 5 mang đến nhiều loại 9.

*

2. Cách lập báo cáo công dụng vận động cấp dưỡng kinh doanh

Cột (3) “Tmáu minh”: số liệu chi tiết của tiêu chí này trong Bản ttiết minh báo cáo tài chính nămCột (5) “Năm trước”: số liệu ghi làm việc cột 4 “năm nay” của từng tiêu chí tương ứng của báo cáo này năm trước hoặc theo số sẽ điều chỉnh vào ngôi trường hợp phát hiện ra không nên sót hiểm yếu của những năm kia tất cả ảnh hưởng mang đến công dụng kinh doanh của doanh nghiệp trong số thời gian trước cần điều chỉnh hồi tốCác tiêu chuẩn ghi cột (4) “năm nay” :

 

Chỉ tiêu

Mã số

Cách xác định

Doanh thu bán hàng cùng cung câp dịch vụ

01

Tổng số tạo ra mặt Có của Tài khoản 511

+ Các khoản giảm trừ doanh thu

02

Số gây ra bên Nợ TK 511 đối ứng với mặt Có TK 521, TK 333

+ Doanh thu thuần về bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

10

Số phát sinh mặt Nợ của TK 511 đối ứng cùng với mặt Có của TK 911

hoặc Mã số 10 = Mã số 01 – mã số 02

+ Giá vốn phân phối hàng

11

Tổng số tạo nên bên gồm của TK 632 đối ứng với bên Nợ của TK 911 

Lợi nhuận gộp về bán hàng với cung cấp dịch vụ

20

Mã số đôi mươi = Mã số 10 – mã số 11

+ Doanh thu vận động tài chính

21

Tổng số tạo ra mặt Nợ của TK 515 đối ứng với mặt Có TK 911

Chi tiêu tài chính

22

Tổng số tạo nên bên Có TK 635 đối ứng với bên Nợ TK 911

Chi phí lãi vay

23

Căn cứ đọng vào sổ kế toán thù chi tiết TK 635, phần chi phí lãi vay mượn trong kỳ

giá cả cai quản ghê doanh

24

Tổng số phát sinh mặt Có TK 642 đối ứng với mặt Nợ của TK 911

+Lợi nhuận thuần trường đoản cú hoạt động gớm doanh

30

Mã số 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)

Nếu công dụng lỗ thì ghi vào ngoặc đơn (…)

+ Thu nhập khác

31

Tổng số gây ra bên Nợ của Tài khoản 711 đối ứng cùng với bên Có của TK 911

+ Chi phí khác

32

Tổng số gây ra bên Có của TK 811 đối ứng cùng với bên Nợ của TK 911

+ Lợi nhuận khác

40

MS40 = MS 31 – MS 32

+ Tổng ROI kế toán thù trước thuế

50

Mã số 50 = mã số 30 + mã số 40

+ Ngân sách chi tiêu thuế thu nhập cá nhân công ty hiện tại hành

51

Tổng số phát sinh mặt Có TK 8211 đối ứng cùng với mặt Nợ Tk 911

hoặc Tổng số phát sinh mặt Nợ TK 8211 đối ứng cùng với mặt Có TK 911

+ Ngân sách chi tiêu thuế các khoản thu nhập công ty lớn hoãn lại

52

Tổng số tạo ra bên Có TK 8212 đối ứng cùng với bên Nợ Tk 911

hoặc Tổng số phát sinh bên Nợ TK 8212 đối ứng cùng với bên Có TK 911

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

60

Mã số 60 = mã số 50 – Mã số 51 – Mã số 52

Lãi cơ bạn dạng trên cổ phiếu

70

 

*

Lãi suy sút trên cổ phiếu

71

 

*

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuim đào tạo các khóa huấn luyện kế toán thù thực hành với làm dịch vụ kế toán thù thuế trọn gói cực tốt thị trường

 (Được huấn luyện và giảng dạy và thực hiện bởi 100% những kế toán trưởng từ bỏ 13 năm mang đến 20 năm khiếp nghiệm)