Nghệ sĩ chí tài về việt nam, "đi học lại" hiền lành ra sao?