CHỒNG CỦA DIỄN VIÊN MAI PHƯƠNG LÀ AI, MAI PHƯƠNG NẰM VIỆN, CHỒNG CŨ CHIA SẺ XÓT XA