CUỐI CÙNG PHƯƠNG THANH CŨNG TIẾT LỘ LÝ DO KHÔNG THỂ NÊN DUYÊN VỢ CHỒNG VỚI BỐ CỦA BÉ GÀ