Chân dung thiếu gia việt điển trai, có 5 công ty nhưng vẫn độc thân