CHÂN DUNG THIẾU GIA VIỆT ĐIỂN TRAI, CÓ 5 CÔNG TY NHƯNG VẪN ĐỘC THÂN