"con trai" của tứ hoàng kaido và 10 nhân vật mới ấn tượng nhất trong one piece arc wano