Bạn đang xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và cài đặt ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại phía trên (76.96 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Công thức kinh doanh

công thức Ghi chúCác chỉ tiêu hiệu quả kinh doanhDoanh lợi của cục bộ vốn kinh doanh DVKD(%)= (πR+TLV) × 100/VKDDVKD: doanh lợi của tổng thể vốn sale của một thờikìπR: lãi ròng thu được của
thời kì thống kê giám sát (lợi nhuận sau thuế)TLV: tiền trả lãi vay của thờikì đóVKD: Tổng vốn kinh doanh của thời kì tính toánDVTC: Doanh lợi vốn tự gồm của một thời kì tính toánVTC: tổng vốn tự có trung bình của giai đoạn tính toánDDT: Doanh lợi của doanh thu bán sản phẩm của một thời kìDT: Doanh thu bán sản phẩm của thời kì đo lường và tính toán HTN: tác dụng tiềm năngTCKDTt
: chi tiêu kinh doanh thực tiễn phát sinh của kìTCKDKH: ngân sách kinh doanh kế hoạc của kìHSX: hiệu quả sản xuất kì tính toánPDKi: giá cả dự kiến của thành phầm i trong kì tính toánQSXTCKDTt: ngân sách chi tiêu kinh doanh thực tiễn phát sinh của kì.SSXVKD: mức độ sản suất của mộtđồng vốn ghê doanhSSX
CPKD:sức sản suất của 1 đồng ngân sách chi tiêu kinh doanhΠBQLĐ: lợi tức đầu tư ròng trung bình do một lao động tạo nên trong kìLBQ: số lao động bình quân Doanh lợi của vốn từ cóDVTC(%) = πR × 100/VTCDoanh lợi của lệch giá bán hàngDDT(%)=π
R × 100/DTHiệu quả tiềm năngHTN(%) = TCKDTt × 100/TCKDKHHiệu quả sản suất kì tính toánHSX= PDKiQSX × 100/TCKDTtSức sản
xuất củamột đồng vốn gớm doanhSSXVKD=DT/VKDSức chế tạo củamột đồng ngân sách kinh doanhSSXCPKD=DT/TCKDcủa kì tính theo phương pháp bình quân gia quyềnNSBQLĐ:năng suất lao rượu cồn binh quân của kì tính toán
K: công dụng của kì tính toán đơn vị hiện thiết bị hay giá trịSSXTL: hiệu suấ chi phí lương của1 giai đoạn tính toán∑TL: tổng quý chi phí lương cùng tiền thường có đặc điểm lương vào kìΠBQVDH: sức có lãi của mộtđồng vốn lâu năm hạnVDH: vốn dài hạn trung bình của kìSSXVDH: mức độ sản suất của mộtđồng vốn dài hạnΠBQVNH: sức đẻ lãi của mộtđồng vốn ngắn hạnV
NH: vốn thời gian ngắn bình quân thời kì tính toánSVVNH: số vòng luân chuyểnvốn ngắn hạn trong nămSVNVL: số vòng vận chuyển nguyên vật tư trong kìCPKDNVL: túi tiền kinh doanhsử dụng nguyên liệu trong kìZHHCB: tổng giá cả hàng hóađã chế biến của kìNVLDT:giá trị nguyên vật liệu dự trữ trong thời gian tính toánSVNVLSPDD: số vòng luân
chuyển NVL vào sp dở dang của kìDVCP:doanh lợi vốn cổ phầnπCPR: roi ròng thu được từ chi tiêu cổ phiếuVCP: Vốn cổ phần bình quânCác chỉ tiêu kết quả từng nghành nghề hoạt độngCác chỉ tiêu reviews hiệuquả thực hiện lao
độngChi tiêu mức độ lời bình quân của laođộng:ΠBQLĐ= πR/LBQNăng suất lao đụng bình quân:NSBQLĐ=K/LBQChi tiêu công suất tiền lương:SSXTL= πR/∑TLChỉ tiêuđánh giá bán hiệuquả áp dụng vốn và gia tài
dài hạnSức có lời của một đồng vốn dàihạn:ΠBQVDH= πR/VDHChi tiêu sức sản xuất của một đồng vốn dài hạnSSXVDH= DT/VDHChỉ tiêusử dụnghiệu quả vốnvà gia sản ngắn hạn.Sức có lãi của một đồng vốn ngắn hạn:ΠBQVNH
= πR/VNHSố vòng giao vận vốn ngắn hạn:SVVNH=DT/VNHSố vòng giao vận nguyên đồ dùng liệu:SVNVL=CPKDNVL/NVLDTVòng giao vận nguyên vật tư trong sản phẩm dở dang:SVNVLSPDD=ZHHCB/NVLDTChỉ tiêuđánh
giá hiệuquả vốngópDoanh lợi vốn cổ phần của năm:DVCP=πCPR/VCPVốn cổ phần bình quân trong một thời kì:VCP=(SCPĐN + SiNi/365)×GCPtrong giai đoạn tính toánSCPĐN: số cổ phiếu có sống đầu năm
Si: số lượng cổ phiếu tạo ra lần thiết bị iNi:số ngày lưu giữ hàn cổ phiếu phát sinh lần máy i trong nămGCP: cực hiếm mỗi cổ phiếu


*
tài liệu môn quản trị kinh doanh quốc tế 9 8 359
*
thắc mắc ôn tập môn cai quản trị sale 4 3 64
*
Tài liệu bài kiểm tra lớp Cao học tập môn quản lí trị marketing ppt 4 572 3


Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Cá Độ Bóng Đá Trực Tuyến Chi Tiết, Cá Độ Bóng Đá Là Gì

*
BÀI THỰC HÀNH MÔN : QUẢN TRỊ kinh doanh QUỐC ĐỀ TÀI : CHỌN MỘT SẢN PHẨM VÀ MỘT THỊ TRƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO VỚI KẾ HOẠCH XUẤT KHẨU HÀNG sang THỊ TRƯỜNG MỸ pdf 54 1 6