Sử dụng “can”, “could”, “be able” thế nào cho chuẩn

Can, could là những trợ rượu cồn từ khuyết thiếu trong giờ đồng hồ Anh.Bạn vẫn xem: Could be là gì

tuy nhiên be able to trọn vẹn khác so với can với could. Thuộc Anh Ngữ Huy Hoàng Vũng Tàu – top 10 Trung trọng tâm Tiếng Anh tốt nhất có thể Vũng Tàu mày mò cách sử dụng của chúng nhé. Can với could là những trợ động từ. Be able to không hẳn là trợ rượu cồn từ (nó sử dụng động tự be làm cho động từ bỏ chính).

CAN Can là một trợ động từ khiếm khuyết. Chúng ta sử dụng can để: * nói đến điều có thể xảy ra và kỹ năng * Yêu cầu * Đề nghị chất nhận được hoặc đến phép kết cấu của can kết cấu cơ phiên bản của can là: chủ ngữ + can + rượu cồn từ chính Động tự chính luôn ở vẻ ngoài nguyên mẫu mã (không bao gồm to).


Bạn đang xem: Could là gì

*

*

*Xem thêm: Nhìn Lại Dàn Diễn Viên 5S Online Có Bao Nhiêu Tập, 5S Online Mùa 1 Tập Cuối

Lưu ý be able to rất có thể sử dụng với tất các các Thì, ví dụ: – I was able to drive… – I will be able to drive… – I have been able lớn drive… Cũng xem xét rằng be able to cần sử dụng được với các động tự nguyên chủng loại khác: – I would like to be able to speak Chinese.

“Able” là một trong tính từ với ý: bao gồm năng lực, kỹ năng làm một vấn đề gì đó. Nếu chúng ta nói “I am able to swim”, thì như là với nói “I can swim”. Đôi khi chúng ta sử dụng be able to sửa chữa “can” hoặc “could” để nói tới khả năng. Be able to có thể dùng với toàn bộ các thì – tuy nhiên “can” chỉ hoàn toàn có thể dùng cùng với thì bây giờ và “could” chỉ cần sử dụng với thì quá khứ để nói tới khả năng. Hơn nữa, “can” cùng “could” không có vẻ ngoài dùng với đụng từ nguyên chủng loại khác. Bởi vậy họ sử dụng be able to khi bọn họ muốn thực hiện kèm với những thì hoặc với những động từ bỏ nguyên mẫu khác. Hãy xem những ví dụ: – I have been able to lớn swim since I was five. (hiện tại trả thành) – You will be able to speak perfect English very soon. (tương lai đơn) – I would like khổng lồ be able to fly an airplane. (động tự nguyên mẫu)