Cụm từ vô nghĩa "cục xì lầu là ông bê lắp" đang chiếm sóng mạng xã hội