DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN THEO LUẬT ĐẦU TƯ 2005