Bộ Tử Vi Chính Nghĩa được nhìn nhận như là chính thư không thấy nói tới số sao. Tuy nhiên xét trong mục dạy an sao thì bao gồm 93 sao. Nhưng phần lớn lá số phụ lục thì chỉ ghi chép tất cả 89 sao. Không thấy an sao Thiên thương, Thiên sứ, Thiên la, Địa võng. Điều này dễ dàng nắm bắt bởi 4 sao trên đều tại vị trí cố định, không quan trọng an vào.

Bạn đang xem: Danh sách các sao trong tử vi

Có trường phái Tử Vi an cho tới 118 sao. Mỗi ngôi sao sáng có một ý nghĩa. Sao nàykhi liên can với sao khác thường có ý nghĩa sâu sắc khác.Theo Hi Di tiên sinh thì những sao kia là:

14 thiết yếu tinh :

*

Các phụ tinh:Các sao này mang bản sắc cá biệt được an định vào 12 Cung trên một Thiên Bàn:

Các sao an theo mon - 7 là sao Tả phụ, Hữu bật, Tam thai, chén bát tọa, Thiên hình, Thiên riêu, Đẩu quân.

Các sao an theo tiếng - 8 sao Văn xương, Văn khúc, Ân quang, Thiên quý, thai phụ, Phong cáo, Thiên không, Địa kiếp. Vị trí chủ yếu của sao Thiên không được những phái khác thay bằng sao Địa Không, còn sao Thiên ko thì được an tức thời sau sao Thái Tuế và đồng cung với thiếu thốn dương.

Tứ trợ tinh - 4 sao là Hóa khoa, Hóa quyền, Hóa lộc, Hóa kỵ.

Các sao an theo chi - 17 sao là Long trì, Phượng các, Thiên đức, Nguyệt đức, Hồng loan, Thiên hỉ, Thiên mã, Hoa cái, Đào hoa, Phá toái, Kiếp sát, Cô thần, quả tú, Hỏa tinh, Linh tinh, Thiên khốc, Thiên hư. Nhị sao Hỏa tinh cùng Linh tinh được các phái không giống an theo giờ sinh.

Các sao an theo Can - 5 sao là lưu hà, Thiên khôi, Thiên việt, Tuần không, Triệt không.

Các sao thắt chặt và cố định - 4 sao là Thiên thương, Thiên sứ, Thiên la, Địa võng.

Xem thêm: Xem Tử Vi Tháng 5/2018 Dương Lịch : Con Giáp Này Cẩn Thận Họa Phá Tài

Keidi Horoscopes - sưu tầm với tổng hợp


Tử vi sale & Cá nhân

Phong thủy Doanh nghiệp và Nhà ở

Thầy tử viKeidilà ai?Thầy phong thủy Keidi

Facebookcủa thầy tử vi phong thủy Keidi:Xem tử vi

Các thương mại & dịch vụ cơ bạn dạng tại Keidi Horoscopes (ấn vào để xem thêm thông tin):

☯️Xem Lá số tử vi

☯️Xem Thời vận theo tử vi

☯️Gieo quẻ Tarot

☯️Gieo quẻ Dịch lý

☯️Số điện thoại cảm ứng thông minh phong thủy

☯️Dịch vụ xem phong thủy

Thông tin cụ thể các nhóm dịch vụ (xem trực tiếp/online):bảng phí dịch vụ

Công tyTư vấn & Đào tạoThe Sungate:

1.Tư vấn phương án Doanh nghiệp:BUSINESS CONSULTING

2. Tiếng Anh cho người kinh doanh & tín đồ đi làm:BUSINESS ENGLISH COACHING

3.Tử vi - tử vi - Gieo quẻ (Tarot/Dịch lý):KEIDI HOROSCOPES