Đất sản xuất kinh doanh là gì? Bài viết dưới đây diyxaqaw.com xin giải đáp mọi thắc mắc của các bạn về Đất sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bạn đang xem: Đất sản xuất kinh doanh là gì

Đất sản xuất kinh doanh là gì?

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp là loại đất được sử dụng vào mục đích sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh, dịch vụ, bao gồm đất khu công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, đất cho hoạt động khoáng sản, đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ chi tiết.

Đất xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất công nghiệp các cụm công nghiệp.Đất dành cho mục đích thương mại, kinh doanh, làm dịch vụ.Đất dành cho các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.Đất sử dụng cho các hoạt động khai thác, buôn bán khoáng sản.Đất xây dựng những công trình trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm…Tìm hiểu về vấn đề xây dựng nhà ở trên đất sản xuất kinh doanh
*
Đất sản xuất kinh doanh

Đất sản xuất kinh doanh có được thế chấp vay vốn ngân hàng?

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp mà tổ chức, cá nhân được giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì được thế chấp đất; riêng đối với trường hợp đất trên được giao nhưng trả tiền hằng năm thì không được thế chấp.

Người sử dụng đất được thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh khi có các điều kiện sau đây:

Một, có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này.Hai, đất không có tranh chấp.Ba, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.Bốn, trong thời hạn sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất sản xuất kinh doanh

Thời hạn sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp là 50 năm. Một số dự án đặc thù thời hạn sử dụng đất cao hơn là 70 năm.

Chuyển nhượng đất sản xuất kinh doanh

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này.Đất không có tranh chấp.Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.Trong thời hạn sử dụng đất.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Nhân Viên Kinh Doanh Mới Tập Tành Làm Quen Nghề

Đối với quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm thì không có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê mà chỉ được chuyển nhượng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình gắn liền với đất thuê.