Bộ đề thi trắc nghiệm môn Quản trị ghê doanh quốc tế (bao gồm đáp án) bởi vì người sáng tác tổng hợp và soạn. Nội dung 210 câu hỏi trắc nghiệm, được trình bày vào 6 chương:

Chương 4: Marketing

Bài viết này sẽ tổng đúng theo thắc mắc và giải đáp của 34 thắc mắc trắc nghiệm chương 1 với các ngôn từ về (i) Các bề ngoài tởm doanh quốc tế; (ii) Giới thiệu về những tập đoàn đa non sông (MNEs).

THAM GIA TRẮC NGHIỆM

KDQT_VN1_C1_1: Hình thức gớm donước anh tế bao gồm:○ Xuất nhập vào hàng hóa/dịch vụ○ Đầu tứ trực tiếp quốc tế FDI○ Liên doanh, links đầu tư (thích hợp đồng làm chủ, nhượng quyền tmùi hương mại, cấp giấy phép kinh doanh)● Tất cả các hiệ tượng trên

KDQT_VN1_C1_2: Tất cả những sản phẩm & hàng hóa và hình thức dịch vụ được cài đặt từ bỏ nước ngoài được Gọi là ________.○ Sản phđộ ẩm nội địa○ Sản phẩm xuất khẩu○ Sản phẩm quốc gia● Sản phẩm nhập khẩu

KDQT_VN1_C1_3: Bất kì một giao dịch thanh toán tmùi hương mại diễn ra qua biên cương của nhì giỏi nhiều quốc gia được hotline là ________.○ Xuất khẩu○ Tmùi hương mại năng lượng điện tử● Kinh donước anh tế○ Nhập khẩu

KDQT_VN1_C1_4: Dầu Olive sầu được thêm vào tại Ý và phân phối trên Mỹ là một trong những ngôi trường hợp ví dụ như thế nào sau đây?○ Nhãn hiệu toàn cầu○ Xuất khẩu Mỹ● Nhập khẩu Mỹ○ Sản phđộ ẩm được chuẩn chỉnh hóa

KDQT_VN1_C1_5: Một công ty không ngừng mở rộng đầu tư (bên dưới dạng kinh doanh thành phầm hoặc những công ty con sản xuất) ra các nước nhà được gọi là ________.○ công ty chúng tôi xuất khẩu trực tiếp● shop nhiều quốc gia○ cửa hàng nước ngoài○ Shop chúng tôi bao gồm quan hệ làm cho ăn uống toàn cầu

KDQT_VN1_C1_6: Cách đơn giản nhất để xâm nhập một thị trường quốc tế thông qua ________.○ Đầu tư thẳng nước ngoài○ Liên kết đầu tư○ Hợp đồng sản xuất● Xuất khẩu

KDQT_VN1_C1_7: Một thỏa thuận nhưng mà Từ đó một chủ thể có thể chấp nhận được đơn vị không giống thực hiện thương hiệu, thành phầm, bằng bản quyền sáng chế, nhãn hiệu, nguyên liệu thô với những quá trình chế tạo được Gọi là:● Cấp phnghiền gớm doanh○ Liên kết đầu tư○ Đầu tư trực tiếp○ Giao dịch thương thơm mại○ Nhập khẩu

KDQT_VN1_C1_8: MNC là từ viết tắt của○ Multinational companies● Multinational corperation○ Multi nation culture○ Mutual northern committee

KDQT_VN1_C1_9: lúc 2 cửa hàng cùng bắt tay hợp tác để cung cấp những sản phẩm mới được hotline là○ Sát nhập● Liên kết đầu tư○ Mua bán lại○ Thỏa thuận sản xuất

KDQT_VN1_C1_10: WTO là từ bỏ viết tắt của○ World technology association○ World time organization● World trade organization○ World tourism organization

KDQT_VN1_C1_11: Nếu điểm mạnh tuyên chiến và cạnh tranh của bạn là dựa trên nguồn lực đất nước thì chủ thể đề nghị khai quật Thị phần quốc tế bằng cách:○ Đầu tư thẳng ra nước ngoài○ Thực hiện tại liên doanh, link đầu tư cùng với đối tác doanh nghiệp nước ngoài● Xuất khẩu○ Tất cả các đúng

KDQT_VN1_C1_12: Nếu lợi thế tuyên chiến và cạnh tranh của chúng ta là dựa trên nguồn lực đặc trưng của bạn, mặt khác lợi thế này được biến hóa trong chủ thể thì cửa hàng khai quật thị phần quốc tế bởi cách:○ Thương thơm mại xuất nhập khẩu○ Đầu bốn trực tiếp ra nước ngoài○ Liên doanh – liên kết chi tiêu cùng với đối tác doanh nghiệp nước ngoài● Tất cả những đúng

KDQT_VN1_C1_13: Nếu một sản phẩm chẳng thể bán buôn được bởi số đông trở ngại về chuyển động hoặc hồ hết giới hạn về nhập vào thì nhằm tiếp cận được Thị trường quốc tế, chủ thể sẽ sử dụng hình thức:○ Tmùi hương mại xuất nhập khẩu○ Đầu tư thẳng ra nước ngoài○ Liên doanh – links đầu tư chi tiêu với đối tác nước ngoài● Cả đầu tư chi tiêu và liên doanh

KDQT_VN1_C1_14: Việc trao giấy phép sử dụng phần đông nguồn lực của công ty thường được thực hiện trong số những ngành nào?○ Công nghệ phần mềm○ Thiết bị, linh kiện máy vi tính● Ngành chất hóa học, dược○ Không buộc phải đều ngành này.