STTTên tín đồ nộp lệ phí tổn hoặc tên vị trí kinh doanhĐịa chỉ(Ghi rõ showroom quận/huyện, tỉnh/thành phố)Mã số thuế fan nộp lệ phí tổn hoặc mã số vị trí kinh doanhVốn điều lệ hoặc vốn đầu tưMức lệ giá thành môn bàiSố chi phí lệ giá thành môn bài xích phải nộpSố chi phí lệ tổn phí môn bài xích được miễnTrường thích hợp miễn lệ giá thành môn bài(Ghi trường thích hợp được miễn theo quy định)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)=(6)-(8)(8)(9)
1Người nộp lệ giá thành môn bài
2Địa điểm kinh doanh(ghi rõ tên)
.........

Bạn đang xem: Địa điểm kinh doanh có phải nộp thuế môn bài

Tổng cộng các vị trí kinh doanh:
Tổng cộng
Tôi cam kết số liệu khai bên trên là đúng và chịu trách nhiệm trước lao lý về số liệu đang khai./.

..., ngày....... Tháng....... Năm.......NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng lốt (nếu có)/Ký năng lượng điện tử)

Chỉ tiêu <01>: Kê khai năm tính lệ phí môn bài.Chỉ tiêu <02>: Chỉ tích chọn đối với lần đầu kê khai.Chỉ tiêu <03>: Chỉ tích chọn đối với trường hợp bạn nộp lệ giá thành (sau phía trên gọi phổ biến là NNT và viết tắt là NNT) sẽ nộp tờ khai nhưng kế tiếp phát hiện có thay đổi thông tin về nghĩa vụ kê khai và triển khai kê khai lại tin tức thuộc kỳ tính lệ giá thành đã kê khai. Giữ ý, NNT chỉ thực hiện chọn 1 trong hai chỉ tiêu <02> và <03>, không lựa chọn đồng thời cả nhị chỉ tiêu.Chỉ tiêu <04> đến tiêu chuẩn <05>: Kê khai tin tức theo đk thuế của NNT.Chỉ tiêu <06> đến tiêu chí <08>: Kê khai tin tức đại lý thuế (nếu có).Chỉ tiêu <09>: Chỉ tích lựa chọn trong trường hòa hợp NNT đã kê khai LPMB, tiếp nối thành lập mới địa điểm kinh doanh.
Các bạn muốn lấy mẫu tờ khai lệ mức giá môn bài năm 2022 trên đây thì hoàn toàn có thể để lại mail làm việc cuối nội dung bài viết hoặc giữ hộ mail vào địa chỉ cửa hàng mail: hoangtrungthat
*

*

Hướng dẫn phương pháp lập giấy nộp chi phí thuế năng lượng điện tử qua mạng cho những loại thuế: Thuế TNDN, Thuế GTGT, Thuế TNCN và l...
*

Hệ thống mục lục nộp chi phí vào giá thành nhà nước mới nhất 2021: danh mục mã chương, mã ngành, khoản mục với mã ...

Xem thêm: Trái Mận Tiếng Anh Là Gì? Quả Mận Trong Tiếng Anh Là Gì


*

Mẫu giấy nộp chi phí vào ngân sách chi tiêu nhà nước mới nhất 2021 là chủng loại số C1- 02/NS theo Thông bốn 84/2016/TT-BTC hướng ...
*