Diễn viên trương minh cường bảnh bao xuất hiện cùng bà xã doanh nhân