Diễn viên minh khuê 'cô gái xấu xí' tái xuất, minh khuê 'cô gái xấu xí' tái xuất