Nsưt mỹ uyên: ‘không thể lên xe hoa với người chưa đủ gọi là chồng’