Diễn viên ngọc lan: "một nửa chặng đường theo nghệ thuật của tôi là sai lầm"