Chuyện tình 9 năm với bạn trai ngoại quốc của ‘nữ hoàng phim xưa’ quỳnh lam