Nghệ sĩ thanh thủy: 'tôi chọn có nghề, có con nhưng không có chồng'