Tiểu sử diễn viên thanh trúc và bí mật chuyện tình với khương ngọc