Trong quy trình làm kế toán tổng hợp, bài toán lập báo cáo công dụng chuyển động phân phối kinh doanh là yêu cầu. Nếu kế tân oán không tồn tại tầm nhìn bao quát với đúng chuẩn về các bước lập báo cáo với khẳng định tác dụng kinh doanh thì đang dẫn đến không nên sót cực kỳ nghiêm trọng.

Bạn đang xem: Định khoản và xác định kết quả kinh doanh

*
Mô hình xác minh kết quả marketing vào doanh nghiệp

1. Quy trình khẳng định kết quả sale vào doanh nghiệp

Để chúng ta dễ tưởng tượng ra các bước khẳng định công dụng sale trong doanh nghiệp; Kế tân oán Việt Hưng xin trình bày quy trình này dưới dạng mô hình.

Kết chuyển nhằm mục tiêu đẩy các TK đầu 5 ,6, 7, 8, 9 không thể số dư quả thật cách thức của kế toán

a) Kết đưa những khoản giảm trừ doanh thu (vị để triển khai bớt doanh thu đi)

Vì khi phát sinh những khoản CKTM, HBBTL, GGHB kế toán thù đang ghi Nợ TK 5211, 5212, 5213 nhằm ghi bớt lệch giá, thời điểm cuối kỳ để kết đưa cho thông tin tài khoản đầu 5 không còn số dư cuối kỳ kế tân oán nên định khoản

Nợ TK 511: Doanh thu bán sản phẩm cùng cung cấp dịch vụ

Có TK 5211, 5212, 5213: Các khoản giảm trừ doanh thu

b) Kết chuyển lợi nhuận bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

Nợ TK 511: Doanh thu bán sản phẩm với cung ứng dịch vụ

Có TK 911: Xác định kq khiếp doanh

c) Kết chuyển lợi nhuận hoạt động tài thiết yếu.

Nợ TK 515: Doanh thu chuyển động tài chính

Có TK 911: Xác định kq gớm doanh

d) Kết đưa các khoản thu nhập khác

Nợ TK 711 : Thu nhập khác

Có TK 911: Xác định tác dụng ghê doanh

e) Kết chuyển giá bán vốn sản phẩm bán

Nợ TK 911: Xác định công dụng khiếp doanh

Có TK 632: Giá vốn hàng bán

f) Kết chuyển chi phí thống trị doanh nghiệp

Nợ TK 911 : Xác định kết quả gớm doanh

Có TK 6422: giá thành quản lý công ty lớn (theo QĐ 48)

Có TK 642 (6421, 6422,…): Chi phí thống trị công ty (theo TT 200)

g) Kết gửi ngân sách tài chính

Nợ TK 911 : Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 635 : giá cả tài chính

h) Kết đưa chi phí khác

Nợ TK 911 : Xác định kết quả khiếp doanh

Có TK 811: Ngân sách khác

i) Kết gửi ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

Nợ TK 911: Xác định kết quả gớm doanh

Có TK 821: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

k1) Nếu lỗ kế toán thù định khoản

Nợ TK 421: Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 911: Xác định công dụng tởm doanh

k2) Nếu lãi kế tân oán định khoản.

Nợ TK 911: Xác định hiệu quả khiếp doanh

Có TK 421: Lợi nhuận chưa phân phối

2. ví dụ như ví dụ cho câu hỏi kết chuyển

*

2.1. Câu hỏi

Tháng 06/năm ngoái trên Cửa Hàng chúng tôi Tân Long hạch toán mặt hàng tồn kho theo cách thức kê knhị tiếp tục, tính thuế GTGT theo cách thức khấu trừ có tài năng liệu như sau. Biết rằng doanh nghiệp áp dụng chế độ kế tân oán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

1. Bán 1 lô hàng A trị giá 100.000.000đ, thuế suất thuế GTGT đẩy ra là 10% mang đến công ty chúng tôi Hoàng Anh, không thu được chi phí của người tiêu dùng. Giá vốn bán sản phẩm là: 80.000.000đ

2. Bán 1 lô hàng B có trị giá cả là 18.000.000đ, thuế GTGT bán ra là 10%, Chưa thu được chi phí của công ty. Giá vốn là 15.000.000đ.

3. Shop chúng tôi Hoàng Anh vạc hiện 50% số mặt hàng bên trên bị lỗi yêu cầu đang trả lại một nửa giá trị lô hàng đang cài đặt nghỉ ngơi nghiệp vụ 1(Biết rằng lúc mua là một loại sản phẩm gồm cùng giá trị).

4. Ngân sách tiền lương yêu cầu trả được cán bộ nhân viên cấp dưới mon 01/2013 là: trăng tròn.000.000đ.

5. Chi tiêu tiếp khách tạo ra theo hóa 1-1 số 0000245. Có số tiền không bao hàm thuế 1.500.000đ. thuế GTGT 10%, sẽ tkhô cứng tân oán bằng tiền khía cạnh.

6. Tkhô cứng lý ô tô bao gồm ngulặng giá là một trong.2 tỷ. Thời gian khấu hao là 6 năm. Đã sử dụng được 3 năm. Giá tkhô nóng lý chưa VAT là 500 triệu. ( thuế GTGT 10%). Khách mặt hàng chưa tkhô nóng toán. Chi phí thanh hao lý 5.000.000 đ đã thanh hao tân oán bằng chi phí mặt

7. túi tiền lãi vay mượn trong thời điểm tháng 6/năm ngoái là 55.000 đ

8. Lãi chi phí gửi bank 6/2015 : 38.000 đ

Yêu cầu: Định khoản những nhiệm vụ kinh tế tạo ra bên trên, kết chuyển với tính lãi lỗ.

*

2.2. Trả lời

Cách 1: Định khoản các nghiệp vụ phát sinh vào kỳ

Nghiệp vụ 1:

Phản ánh lợi nhuận phân phối hàng

Nợ TK 131: 110.000.000

Có TK 5111: 100.000.000

Có TK 3331: 10.000.000

Phản ánh giá bán vốn cung cấp hàng

Nợ TK 632: 80.000.000

Có TK 1561: 80.000.000

Nghiệp vụ 2:

a. Phản ánh lợi nhuận buôn bán hàng

Nợ TK 131: 19.800.000

Có TK 5111: 18.000.000

Có TK 3331: 1.800.000

b. Phản ánh giá bán vốn bán hàng

Nợ TK 632: 15.000.000

Có TK 1561: 15.000.000

Nghiệp vụ 3:

Phản ánh bút tân oán sản phẩm phân phối bị trả lại

Phản ánh doanh thu hàng cung cấp bị trả lại

Nợ TK 5212: 50.000.000

Nợ TK 3331: 5.000.000

Có TK 131: 55.000.000

Phản ánh giá bán vốn giảm 1/2

Nợ TK 1561: 40.000.000

Có TK 632: 40.000.000

Nghiệp vụ 4:

Tiền lương đề xuất trả cho cán cỗ nhân viên

Nợ TK 6421: 20.000.000

Có TK 334: 20.000.000

Nghiệp vụ 5:

túi tiền tiếp khách hàng tính vào chi phí đúng theo lý

Nợ TK 6427: 1.500.000

Nợ TK 1331: 150.000

Có TK 111: 1.650.000

Nghiệp vụ 6:

Ghi bớt TSCĐ:

Nợ TK 214 : 600.000.000

Nợ TK 811: 600.000.000

Có TK 211 : 1.200.000.000

Tkhô nóng lý TSCĐ:

Nợ 131: 550.000.000

Có TK 711 : 500.000.000

Có TK 331 : 50.000.000

CP.. tkhô nóng lý:

Nợ TK 811 : 5.000.000

Có TK 111 : 5.000.000

Nghiệp vụ 7:

giá cả tài chính

Nợ TK 635: 55.000

Có TK 112: 55.000

Nghiệp vụ 8:

Doanh thu chuyển động tài chính

Nợ TK 112: 38.000

Có TK 515: 38.00

*

Bước 2. Cuối kỳ kết chuyển

a. Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu:

Nợ TK 5111: 50.000.000

Có TK 5212: 50.000.000

b. Kết chuyển lợi nhuận buôn bán hàng

Lấy phạt sinh gồm TK 511 – Phát sinh nợ TK 511 =(100.000.000+18.000.000) – 50.000.000 = 68.000.000. Đây là lệch giá thật sự tạo nên cần kết đưa.

Nợ TK 511 : 68.000.000

Có TK 911: 68.000.000

c. Kết chuyển giá chỉ vốn hàng chào bán.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Trở Thành Nhà Kinh Doanh Giỏi, Làm Sao Để Trở Thành Quản Lý Kinh Doanh Giỏi

Nợ TK 911: 55.000.000 ( 80.000.000 +15.000.000 – 40.000.000)

Có TK 632: 55.000.000 ( 80.000.000 +15.000.000 – 40.000.000)

d. Kết đưa ngân sách làm chủ công ty.

Nợ TK 911: 21.500.000

Có TK 642: 21.500.000

e. Kết gửi các khoản thu nhập khác

Nợ TK 711: 500.000.000

Có TK 911: 500.000.000

f. Kết gửi chi phí khác

Nợ TK 911: 605.000.000

Có TK 811: 605.000.000

g. Kết chuyển doanh thu chuyển động tài chính

Nợ TK 515: 38.000

Có TK 911: 38.000

h. Kết đưa chi phí chuyển động tài chính

Nợ TK 911: 55.000

Có TK 635: 55.000

68.000.000+38.000+500.000.000-21.500.000-55.000.000-55.000-5.000.000-600.000.000 = – 113.517.000