You may be trying khổng lồ access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts and reload this page.

Bạn đang xem: Dự trù kinh phí tổ chức giải bóng đá mini

Bạn đã xem: Dự trù kinh phí đầu tư tổ chức giải soccer mini


*

Kế hoach tổ chức triển khai giải bóng đá mini nam cán bộ, công chức, viên chức lần đồ vật VIII năm 2015

DỰ TRÙ tởm PHÍ

V/v tổ chức giải soccer Công đoàn khối tài chính ngành


*

1. Tiền thuê trọng tài:

- 16 trận x 200.000 đ/trận = 3.200.000 đ

2. Tiền mướn Sân:

- 16 trận x 150.000 đ/trận = 2.400.000 đ

3.Giải thưởng: tổng cộng = 2.000.000 đ

+ 01 giải nhất (Gồm Cờ và 800.000 đồng);

+ 01 giải nhì (Gồm Cờ và 500.000 đồng);

+ 01 giải bố (Gồm Cờ và 300.000 đồng);

+ 01 giải phong cách (Gồm Cờ và 200.000 đồng);

+ 01 giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (200.000 đồng).

4. Cờ lưu lại niệm và cờ giải:

- 08 Cờ giữ niệm + 03 Cờ giải = 500.000 đ

5. Nhẵn thi đấu:

- 05 trái X 300.000 đ/quả = 1.500.000 đ

6. Hoa tươi:

- 10 bó X 50.000 đ/bó = 500.000 đ

7. Liên hoan:

- 08 bàn (80 người) X 1.200.000 đ/bàn = 9.600.000 đ

8. Bia:

- 16 thùng X 200.000 đ/thùng = 3.200.000 đ

9. Nước lọc giao hàng ban tổ chức, tổ trọng tài:

- 10 chai/trận x 16 trận x 3000 đ/chai = 480.000 đ

10. Thuê âm thanh: (Phục vụ khi mở màn giải với bế mạc giải + Liên hoan)

= 2.000.000 đ

11. Thuê nhân viên cấp dưới Y tế phục vụ:

- 100.000đ/trận x 16 trận = 1.600.000 đ

12. Băng rôn:

= 250.000 đ

13. Bảng tên những đội: 08 bảng

- 08 bảng X 25.000 đ/bảng = 200.000 đ

14. Dự phòng, bỏ ra khác (thẻ chuyên chở viên ...): 2.200.000 đ

TỔNG CỘNG: 29.600.000 đ (Hai mươi chín triệu sáu trăm ngàn đ y)

Mẫu đăng ký Giải bóng đá mi ni năm 2015

Đơn vị:.............................................................

ĐĂNG KÝ DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN

THAM GIA GIẢI BÓNG ĐA mi NI phái nam CBCCVC LẦN THỨ VIII

NĂM 2015

TT

Họ với tên

Ngày tháng năm sinh

Số thẻ CCVC/ĐV/VĐV

Đơn vị công tác

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

- trưởng đoàn : ......................................... Số điện thoại .......................

Xem thêm: Luật Kinh Doanh Bất Sản 2014 /Qh13 Của Quốc Hội : Luật Kinh Doanh

Chúng tôi khẳng định luôn tuân thủ Điều lệ giải với VĐV đảm bảo an toàn sức khỏe nhằm tham gia trong suốt thời gian diễn ra giải.