Trương minh quốc thái: ‘tôi ở việt nam, vợ sống tại mỹ’