In human digestion, pectin binds to cholesterol in the gastrointestinal tract và slows glucose absorption by trapping carbohydrates.

Bạn đang xem: Gastrointestinal tract là gì


Trong quy trình hấp thụ của con fan, pectin liên kết cùng với cholesterol vào đường tiêu hóa với làm chậm trễ sự hấp phụ glucose bằng cách đặt bẫy carbohydrate.
This group of RNA viruses colonize the gastrointestinal tract – specifically the oropharynx & the intestine.
It can indicate food allergies , lactose intolerance , or diseases of the gastrointestinal tract , such as celiac disease và inflammatory bowel disease .
Đây hoàn toàn có thể là dấu hiệu của hội chứng không thích hợp thực phđộ ẩm , ko tiêu thụ lactose , hoặc những bệnh về con đường ruột , ví dụ như bệnh đường tiêu hóa với bệnh dịch viêm ruột mạn tính .
The free fatty acid can readily cross the epithelial membrane lining the gastrointestinal tract, but the diacylglycerol cannot be transported across.
Axit phệ thoải mái hoàn toàn có thể thuận tiện đi qua màng biểu mô lót mặt đường tiêu hóa, mà lại quan yếu di chuyển diacylglycerol qua.
Crohn"s disease is a type of inflammatory bowel disease (IBD) that may affect any part of the gastrointestinal tract from mouth khổng lồ anus.
Bệnh Crohn là một trong một số loại bệnh viêm ruột (IBD) rất có thể tác động đến bất kỳ phần như thế nào của mặt đường tiêu hóa từ bỏ mồm đến lỗ đít.
The first indication of iron poisoning by ingestion is stomach pain, as iron is corrosive sầu to the lining of the gastrointestinal tract, including the stomach.
Dấu hiệu đầu tiên của ngộ độc Fe Lúc ăn uống là nhức dạ dày, bởi sắt ăn mòn niêm mạc của mặt đường tiêu hóa, bao gồm cả dạ dày.
The bulk of sucrathua kém ingested is not absorbed by the gastrointestinal tract (gut) & is directly excreted in the feces, while 11–27% of it is absorbed.
Phần béo sucrathua trận nạp năng lượng không được dung nạp do mặt đường tiêu hóa (GI) con đường với được thải ra ngoài qua phân, trong khi 11-27% được kêt nạp.
His discovery of the malarial parasite in the gastrointestinal tract of a mosquilớn in 1897 proved that malaria was transmitted by mosquitoes, and laid the foundation for the method of combating the disease.
Phát hiện tại của ông về cam kết sinch trùng nóng giá buốt vào ống tiêu hóa của một con loài muỗi năm 1897 đang minh chứng rằng nóng lạnh lẽo vì loài muỗi truyền căn bệnh, cùng đặt nền tang đến phương pháp cản lại căn bệnh dịch này.
Elisa, however, was diagnosed at age ten with a form of systemic scleroderma —a condition that can seriously affect not only the skin but also the function of internal organs, involving the kidneys, heart, lungs, & gastrointestinal tract.
Tuy nhiên, Elisa được chẩn đoán thù cơ hội mười tuổi là bị xơ cứng phân bì body toàn thân, bệnh trạng hoàn toàn có thể ảnh hưởng nặng không chỉ là đối với da hơn nữa tính năng của các ban ngành phần phía trong ruột, trong các số đó bao gồm thận, tim, phổi với con đường tiêu hóa.
In immune individuals, IgA antibodies against poliovirut are present in the tonsils & gastrointestinal tract, và are able khổng lồ bloông xã virut replication; IgG & IgM antibodies against PV can prsự kiện the spread of the virut to motor neurons of the central nervous system.
Tại những người dân miễn dịch, kháng thể IgA ngăn chặn lại poliovirut xuất hiện trong amidan cùng đường tiêu hóa, với hoàn toàn có thể ngăn ngừa vấn đề coppy của virus; những phòng thể IgG và IgM hạn chế lại PV rất có thể ngăn chặn sự đột nhập của vi khuẩn vào các nơ-ron vận chuyển của hệ thần kinh trung ương.
Ingesting cantharidin can initially cause severe damage khổng lồ the lining of the gastrointestinal & urinary tracts, & may also cause permanent renal damage.
Ăn cantharidin ban sơ có thể gây nên thiệt sợ hãi rất lớn cho niêm mạc đường tiêu hóa cùng máu niệu, với cũng có thể gây ra tổn định thương thơm thận vĩnh viễn.
In vitro testing has been used to lớn characterize specific adsorption, distribution, metabolism, & excretion processes of drugs or general chemicals inside a living organism; for example, Caco-2 cell experiments can be performed lớn estimate the absorption of compounds through the lining of the gastrointestinal tract; The partitioning of the compounds between organs can be determined lớn study distribution mechanisms; Suspension or plated cultures of primary hepatocytes or hepatocyte-lượt thích cell lines (HepG2, HepaRG) can be used to study & quantify metabolism of chemicals.

Xem thêm: " Cầu Thủ Bóng Đá Tiếng Anh Là Gì ? Cầu Thủ Bóng Đá Tiếng Anh Là Gì


Thí nghiệm vào ống nghiệm đã có được áp dụng nhằm biểu hiện các quy trình dung nạp, phân păn năn, thương lượng hóa học, cùng bài tiết chất gây mê hoặc những hoá hóa học bình thường trong khung người sống; lấy ví dụ như, những phân tích tế bào Caco-2 rất có thể được thực hiện nhằm ước chừng sự hấp thu những đúng theo chất thông qua niêm mạc của đường tiêu hóa, những phân vùng của các thích hợp chất thân những cơ quan rất có thể được khẳng định để nghiên cứu và phân tích chính sách phân phối; Có thể áp dụng nuôi ghép hoặc nuôi cấy các tế bào gan nguyên phát hoặc các tế bào giống tế bào gan (HepG2, HepaRG) để phân tích với định lượng hóa sự dàn xếp Hóa chất.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M