Nsnd thu hiền chia sẻ về cuộc sống hiện tại ở tuổi u70 và ông xã kín tiếng