Mỹ nhân từng khiến tô hữu bằng 'lao tâm khổ tứ', cự tuyệt 3 lần cầu hôn suốt 3 năm là ai?