Để như ý nhận số VIP phần trăm trúng lên đến mức 100%, đồng đội chỉ cần làm theo 3 bước đơn giản dễ dàng sau:

Bước 1: