*
*
*

*

Các thành phía bên trong Báo cáo Kết trái Kinc doanh

Báo cáo công dụng ghê doanh, xuất xắc có cách gọi khác là bảng báo cáo lãi lỗ, đã cho thấy sự cân đối thân thu nhập (doanh thu) cùng ngân sách vào từng kỳ kế toán thù. Bảng report này phản ảnh tổng hòa hợp tình hình và kết quả chuyển động phân phối sale theo từng các loại trong 1 thời kỳ kế toán và thực trạng triển khai nhiệm vụ đối với đơn vị nước. Báo cáo còn được áp dụng như một bảng lí giải để lưu ý công ty sẽ vận động thay như thế nào trong tương lai.

Dưới đó là một số trong những tự vựng chủ yếu giúp bạn đọc sâu rộng một "Income statement" của một đơn vị quốc tế.

*

Consolidated statements of earnings and retained earnings: Báo cáo tác dụng cung ứng sale với lợi nhuận giữ gìn tổng hợp

Statements of consolidated earnings: Báo cáo kết quả sản xuất sale tổng hợp

Net sales: Doanh thu bán sản phẩm ròng

Gross profit: Lãi gộp

Selling & administrative expenses: Ngân sách làm chủ và chào bán hàng

Advertising expenses: Chi tiêu quảng cáo

Lease payments: tkhô hanh toán chi phí thuê

Depreciation và amortization: Khấu hao

Repairs & maintenance: giá cả thay thế và bảo dưỡng

Operating profit: Lãi trường đoản cú vận động khiếp doanh

Other income: Thu nhập khác

Interest income: Thu nhập tự lãi chi phí gửi

Interest expense: Ngân sách lãi vay

Earnings before taxes: Thu nhập trước thuế

Income taxes: Thuế thu nhập

Net earnings: Thu nhập ròng

Earnings per common share: Thu nhập trên CP thường

Statements of consolidated retained earnings: Báo cáo lợi nhuận duy trì lại

Retained earnings at beginning of year: Lợi nhuận giữ gìn vào đầu năm

Net earnings: Thu nhập ròng

Cash dividends: Cổ tức

Retained earnings at kết thúc of year: Lợi nhuận lưu giữ vào thời gian cuối năm

Quý khách hàng cũng rất có thể xem thêm về trường đoản cú vựng trong BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN và BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ.

Theo Homeclass