Cuồng minh nghi, nhiều game thủ cố sống chết để nhận làm vợ