Khi doanh nghiệp muốn hủy, rút hồ sơ đăng ký marketing qua mạng. Doanh nghiệp chuẩn bị "GIẤY ĐỀ NGHỊDừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp"(Phụ lục II-25 -(Ban hành tất nhiên Thông tứ số 01/2021/TT-BKHĐTngày 16 tháng 03 năm 2021 của bộ trưởng cỗ Kế hoạch và Đầu tư) nộp đến phòng đăng ký sale nơi doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ. Hồ sơ gồm những gì, ghi mẫu thế nào, nộp trực tiếp hay nộp Online, quý khách tham khảo hướng dẫn của chúng tôi vào bài viết này.

Bạn đang xem: Hướng dẫn rút hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng

*

Rút làm hồ sơ đăng ký sale qua mạng 2021

Các bước rút, hủy hồ sơ đăng ký sale qua mạng

Bước 1:

Chuẩn bị và điền đầy đủ nội dung theo mẫu Phụ lục II-25 (Ban hành đương nhiên Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của bộ trưởng cỗ Kế hoạch cùng Đầu tư) – Số bản: 01 bản.

Lưu ý phải ghi đủ tin tức số biên nhận, ngày biên nhận (của lần nộp hồ sơ gần nhất)

(Nếu người nộp hồ sơ ko phải là người đại diện trước pháp luật thì bổ sung thêm Giấy ủy quyền)

- Tải mẫu Hủy|Rút làm hồ sơ đăng ký marketing qua mạng (Phụ lục II-25) tại đây: >>Download

- xem hướng dẫn cách ghi hồ sơ ở phần sau của bài viết này

Bước 2:

Doanh nghiệp cần coi mình thuộc trường hợp nào trong các trường hợp dưới đây để chuẩn bị hồ sơ và nộp văn bản đề nghị rút hồ sơ đến đúng với nhu cầu và quy định:

+ Nộp Online qua mạng.

Nộp văn bản rút, hủy làm hồ sơ đăng ký sale qua mạng trong các trường hợp thỏa mãn 2 điều kiện sau đây.

- Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp hay ráng đổi nộp dung đăng ký của doanh nghiệp được nộp qua mạng.

- Hồ sơ chưa đúng yêu cầu, ko hợp lệ và phòng đăng ký kinh doanh đang ra văn bản hướng dẫn và yêu thương cầu bổ sung hồ sơ.

+ Nộp trực tiếp tại phòng đăng ký ghê doanh.

Văn bản rút, hủy hồ sơ phải nộp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau đây.

- Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp hay vậy đổi nộp dung đăng ký của doanh nghiệp đang nộp tại phòng đăng ký sale (Nộp online hoặc nộp trực tiếp) đã được cơ sở đăng ký marketing tiếp nhận và đang trong quá trình xử lý và không ra kết quả, trong lúc đó doanh nghiệp cầm đổi ý định (có thể ko thống nhất giữa các thành viên, các cổ đông, hoặc phát hiện có sự nhầm lẫn vào việc soạn thảo hồ sơ…..). Đối với trường hợp này, doanh nghiệp phải tiến hành chuẩn bị công văn rút, hủy hồ sơ sớm (Tối đa là 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ) vì thời hạn xử lý hồ sơ tại sở kế hoạch và đầu tứ là 3 ngày làm việc, nếu sở đã ra kết quả rồi thì việc rút hồ sơ ko được chấp nhận.

- Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp hay ráng đổi nộp dung đăng ký của doanh nghiệp đã nộp TRỰC TIẾP (Nộp hồ sơ gốc, bản cứng) tại phòng đăng ký marketing và hiện hồ sơ không hợp lệ vẫn nhận được văn bản hướng dẫn và yêu cầu bổ sung hồ sơ của sở kế hoạch, ni doanh nghiệp muốn rút lại hồ sơ vì chưng không cầm đổi nữa hoặc chuyển sang nộp online thì doanh nghiệp có công văn rút hồ sơ đến nộp trực tiếp tại sở kế hoạch và đầu tư.

Xem thêm: Game Pokemon Vương Quốc Sủng Vật Liệt Hỏa Tiếng Việt, Vương Quốc Sủng Vật Liệt Hoả Việt Nam

Bước 3:

Sau khi tiếp nhận hồ sơ Hủy rút hồ sơ đăng ký marketing qua mạng (GIẤY ĐỀ NGHỊ Dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp) phòng đăng ký marketing sẽ tiến hành xem xét đề nghị và dừng xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, gửi xác nhận thông qua email đã đăng ký và doanh nghiệp có thể nhận lại bộ hồ sơ đã nộp (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) và có thể tiến hành nộp các hồ sơ rứa đổi khác nếu có nhu cầu.