Thuộc tính href của liên kết liên kết thỉnh thoảng được đặt với cái giá trị là javascript:void(0). Mọi người cho mình hỏi giá trị này là của HTML giỏi JavaScript. Ví như là của JavaScript thì nó là hàm nào?
Bạn đang xem: Javascript void(0) click or execute using selenium python

*
Nguyễn Đạt • 01 01, 2017
Có nhì thành trong javascript:void(0):

javascript: là một địa chỉ cửa hàng URI quánh biệt, lúc trình thông qua nhận được địa chỉ cửa hàng URL ban đầu bằng javascript: nó sẽ mong lượng biểu thức đặt sau đó và kết quả cuối sẽ được hiển thị trong câu chữ của trang. Chúng ta thử mở trình xem xét và gõ javascript:"Hello" vào thanh add và bấm Enter giúp xem kết quả.void là toán tử dùng làm ước lượng một biểu thức và trả về quý giá là undefined. Ví dụ: khi thực hiện void(alert("Hello")) vào mã JavaScript các bạn sẽ thấy trang hiển thị một popup cảnh báo. Tuy vậy void("Hello") không hiển thị bất kể thay đổi nào. Tương tự như void(0) cũng trở nên không làm những gì và trả về cực hiếm undefined.

Do đó javascript:void(alert("Hello")) sẽ hiển thị một hộp thoại popup lưu ý và javascript:void(0) hoặc javascript:void("Hello") sẽ khiến cho trình duyệt dựng chân lại tại lại trang bây giờ vì cực hiếm trả về không phải là một URL.


bao gồm hai thành vào `javascript:void(0)`:- `javascript:` là một địa chỉ URI đặc biệt, lúc trình xem xét nhận được showroom URL bắt đầu bằng `javascript:` nó sẽ mong lượng biểu thức đặt tiếp đến và kết quả cuối sẽ được hiển thị trong câu chữ của trang. Các bạn thử mở trình chăm bẵm và gõ `javascript:"Hello"` vào thanh địa chỉ cửa hàng và bấm **Enter** để xem kết quả.- `void` là toán tử dùng để ước lượng một biểu thức cùng trả về cực hiếm là `undefined`. Ví dụ: khi sử dụng `void(alert("Hello"))` vào mã JavaScript bạn sẽ thấy trang hiển thị một popup cảnh báo. Tuy vậy `void("Hello")` không hiển thị bất kể thay đổi nào. Tương tự `void(0)` cũng trở nên không làm những gì và trả về cực hiếm `undefined`.Do kia `javascript:void(alert("Hello"))` đang hiển thị một vỏ hộp thoại popup lưu ý và `javascript:void(0)` hoặc `javascript:void("Hello")` sẽ khiến cho trình duyệt dừng tại lại trang hiện tại vì quý giá trả về không phải là một trong URL.
Submit Cancel
Submit Cancel
*
hệ Nguyễn • 17 08, 2021
Có nhị thành vào javascript:void(0):

javascript: là một địa chỉ URI quánh biệt, lúc trình để ý nhận được showroom URL bước đầu bằng javascript: nó sẽ mong lượng biểu thức đặt tiếp nối và kết quả cuối sẽ tiến hành hiển thị trong văn bản của trang. Các bạn thử mở trình chăm chút và gõ javascript:"Hello" vào thanh địa chỉ và bấm Enter để thấy kết quả.void là toán tử dùng làm ước lượng một biểu thức cùng trả về cực hiếm là undefined. Ví dụ: khi thực hiện void(alert("Hello")) trong mã JavaScript các bạn sẽ thấy trang hiển thị một popup cảnh báo. Tuy nhiên void("Hello") ko hiển thị bất kể thay thay đổi nào. Tựa như void(0) cũng biến thành không làm gì và trả về quý hiếm undefined.Do đó javascript:void(alert("Hello")) đang hiển thị một hộp thoại popup chú ý và javascript:void(0) hoặc javascript:void("Hello") sẽ khiến cho trình duyệt dừng tại lại trang bây giờ vì giá trị trả về ko phải là một URL.


gồm hai thành vào javascript:void(0):javascript: là một địa chỉ URI sệt biệt, khi trình coi xét nhận được địa chỉ URL bắt đầu bằng javascript: nó sẽ cầu lượng biểu thức đặt kế tiếp và kết quả cuối sẽ tiến hành hiển thị trong văn bản của trang. Bạn thử mở trình trông nom và gõ javascript:"Hello" vào thanh showroom và bấm Enter giúp thấy kết quả.void là toán tử dùng làm ước lượng một biểu thức với trả về giá trị là undefined. Ví dụ: khi thực hiện void(alert("Hello")) vào mã JavaScript các bạn sẽ thấy trang hiển thị một popup cảnh báo. Mặc dù void("Hello") ko hiển thị bất kể thay đổi nào. Tương tự như void(0) cũng biến thành không làm cái gi và trả về giá trị undefined.Do kia javascript:void(alert("Hello")) sẽ hiển thị một vỏ hộp thoại popup chú ý và javascript:void(0) hoặc javascript:void("Hello") sẽ khiến cho trình duyệt dừng tại lại trang bây giờ vì cực hiếm trả về ko phải là một trong URL.
Submit Cancel
Submit Cancel
*
Vũ Thảo • 28 05, 2021
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Xem thêm: Trái Bưởi Tiếng Anh Là Gì ? Trái Bưởi Ở Việt Nam Là Pomelo Hay Grapefruit

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA