Dưới đó là những chủng loại câu tất cả chứa từ "khai thác", trong bộ từ điển giờ diyxaqaw.comệt - tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo số đông mẫu câu này để tại vị câu trong trường hợp cần đặt câu với từ bỏ khai thác, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh thực hiện từ khai thác trong cỗ từ điển tiếng diyxaqaw.comệt - giờ đồng hồ Anh

1. Thừa trình ban đầu từ khai thác mỏ (xem khai thác mỏ urani).

Bạn đang xem: Khai thác tiếng anh

The process starts with mining (see Uranium mining).

2. Một cách thức khai thác khác được điện thoại tư vấn là khai thác tại chỗ.

The other method of extraction is what's called the in situ.

3. Khai thác thì ngược lại.

Exploitation is the opposite.

4. Trường Khai thác mỏ mở cửa vào năm 1899, với 1913, nó đã phát triển thành diyxaqaw.comện Khai thác mỏ.

The Higher Mining School opened in 1899, & by 1913 it had grown into the Mining Institute.

5. Ngành khai thác mỏ nhỏ ở Ethiopia.

The mining sector is small in Ethiopia.

6. Khai thác nguồn tài nguyên, than, gỗ.

Reaped its rewards, the coal, the timber.

7. Vấn đề là khai thác thừa mức.

The problem is over-fishing.

8. Khai thác tiến thưởng ở Alaska cũng phổ biến.

Gold mining in Alaska is widespread.

9. “Không phải ai ai cũng làm khai thác được.

‘Pioneering is not for everybody.

10. Vùng lãnh hải bị khai thác cạn kiệt?

Are the waters depleted?

11. Chỉ gồm một chim gõ con kiến khai thác.

Only a woodpecker tapping.

12. Thiệt là phung phí còn nếu như không khai thác nó.

Well, what a waste not lớn exploit it.

13. Những người khai thác này nỗ lực lấy cơ hội.

The pioneers jumped at the chance.

14. Tôi có thể làm khai thác hỗ trợ không?”

Can I be an auxiliary pioneer?’ —Matt.

15. Chính anh sẽ giết bộ trưởng liên nghành Bộ Khai thác.

I'm the one that killed the Mining Minister.

16. Lúc kiệt sức, họ vứt thánh chức khai thác.

Becoming physically exhausted, they gave up the pioneer ministry.

17. Hóa học của NCl3 đã được khai thác tốt.

The chemistry of NCl3 has been well explored.

18. Lão tích lũy được một túi vàng, rồi lão đăng ký thêm quyền khai thác mỏ bắt đầu để khai thác rồi lão mua thêm nữa.

He saved himself a poke, then he'd stake new claims and mine them out then buy some more.

19. Đa phần diyxaqaw.comệc khai thác yên cầu một kĩ thuật gọi là khai thác mỏ safari world làm thay đổi bề mặt một vùng rộng lớn.

Much of the time, extracting them requires a method called mở cửa pit mining that exposes vast areas of land.

20. Khai khoáng: khai thác khoáng sản tinh tự lòng đất.

Extractive: taking raw materials from the earth.

21. Malawi gồm ít nguồn tài nguyên khoáng sản khai thác.

Malawi has few exploitable mineral resources.

22. Bất cứ thứ gì khiến bọn họ khai thác được.

Whatever gets us access.

23. Trong bộ phim khai thác chủ đề tình dục Promises!

In the sexploitation film Promises!

24. Sông Chanh cũng khá được khai thác làm tuyến đường thủy.

The mentioned river was also khổng lồ be made nadiyxaqaw.comgable.

25. Và câu hỏi khai thác được chất nhận được trong công diyxaqaw.comên.

Fishing is allowed in the park.

26. Làm khai thác—Một sự biểu lộ tình yêu thương

Pioneering —An Expression of Love

27. Mèo dầu đã làm được khai thác từ nuốm kỷ 18.

Oil sands have been mined since the 18th century.

28. Đó là tay nghề của một chị có tác dụng khai thác.

That was the experience of one pioneer.

29. Về mặt khiếp tế, khai thác quà đang giảm, cùng các hoạt động kinh tế chính hiện nay là khai thác gỗ và chăn thả gia súc.

Economically speaking, mining is declining, & the main actidiyxaqaw.comties are now timber harvesting and grazing.

30. Phần nhiều đồng được khai thác hoặc chiết tách bóc ở dạng đồng sulfua từ những mỏ đồng porphyr khai thác lộ thiên chứa từ bỏ 0,4 đến 1,0% đồng.

Most copper is mined or extracted as copper sulfides from large mở cửa pit mines in porphyry copper deposits that contain 0.4 to lớn 1.0% copper.

31. Lấy một ví dụ điển hình rất có thể là những ngành công nghiệp khai thác gia tài chuyên sâu như khai thác mỏ, hoặc những ngành công nghiệp chế biến.

Good examples would include asset-intensive extractive industries such as mining, or manufacturing industries.

32. Khai thác và vận tải trái phép những nguồn khoáng chất.

The illegal mining và smuggling of mineral resources.

33. Tín đồ ta không thể khai thác mỏ vàng tại chỗ này nữa.

Gold is no longer mined here.

34. Bước đầu tiên là rao phân phối quyền khai thác nguyên liệu.

và the first step in that is selling the rights to resource extraction.

35. Chúng ta từng là phần đông thợ săn cùng khai thác rừng

We were hunters and foragers

36. Rừng sót lại được đảm bảo an toàn từ xa hơn, khai thác.

The remaining forest is protected from further exploitation.

37. Năm 2011, tổng lượng thủy hải sản khai thác là 22.000 tấn.

In 2011, the total output of marine products was 22,000 tons.

38. Đó là ý tưởng Minh bạch vào Công nghiệp Khai thác.

It's called the Extractive Industries Transparency Initiative.

39. Rất có thể nguyên nhân là do khai thác bằng thủy lực.

Well, maybe if there's fracking.

40. Halmahera là vị trí có một vài dự án khai thác mỏ.

Halmahera is the site of several mining projects.

41. Hắn khai thác ra-đi-ô, văn chương cùng âm nhạc.

He exploits radio, literature, và music.

42. Bí quyết khai thác buổi tối đa kế hoạch đặt giá chỉ thầu tCPA:

lớn get the most out of tCPA bidding:

43. Đó là những người dân khai thác già dặn trong nghệ thuật rao giảng nhờ kinh nghiệm riêng và qua sự huấn luyện của trường dành cho tất cả những người khai thác.

Xem thêm: Tỉ Lệ Độ Bóng Đá Mang Lại Lợi Nhuận Gì, Tỷ Lệ Kèo Trực Tiếp

There are pioneers who have learned preaching techniques through experience & by attending the Pioneer Serdiyxaqaw.comce School.